Wydział Ekonomii i Finansów

Obrony prac doktorskich

Obrony doktoratów

mgr Urszula Wolska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Efekty ekonomiczne stymulowania rozwoju gospodarczego przez samorządy miast na prawach powiatu
termin obrony: 26 września 2019 r., godz. 10:15, sala 313

mgr Ewelina Markowska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Cykl koniunkturalny jako determinanty dochodów gmin
termin obrony: 26 września 2019 r., godz. 8:30, sala 313

mgr Magdalena Płachecka
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Efekty ekonomiczne działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego
termin obrony: 25 września 2019 r., godz. 12:00, sala 313

mgr Justyna Kogut
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Rozwój kapitału ludzkiego jako determinanta konwergencji państw członkowskich Unii Europejskiej
termin obrony: 25 września 2019 r., godz. 10:00, sala 313

mgr Maciej Abramowicz
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Fundusze Unii Europejskiej wspierające rozwój infrastruktury ekonomicznej jako instrument konwergencji państw UE-10
termin obrony: 24 września 2019 r., godz. 12:00, sala 313

mgr Katarzyna Brożek
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Działania wspierające innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik wzrostu gospodarczego krajów Grupy Wyszehradzkiej
termin obrony: 24 września 2019 r., godz. 10:00, sala 313

mgr Marcin Banaszek
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Instrumenty ekonomii współdzielenia jako alternatywne narzędzia rozwoju miast województwa świętokrzyskiego
termin obrony: 18 czerwca 2019 r., godz. 10:00, sala 313

mgr Michał Łukasz Dudek
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Determinanty rozwoju rynku niskokosztowych przewozów lotniczych w Polsce
termin obrony: 22 marca 2019 r., godz. 10:00, sala 313

mgr Sławomir Janas
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Doskonalenie pomiaru zawartości wody w produktach spożywczych z wykorzystaniem metody wagosuszarkowej bazującej na promieniowaniu IR
termin obrony: 6 marca 2019 r., godz. 11:00, sala 313

mgr Elżbieta Noworol-Luft
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w subregionie radomskim
termin obrony: 27 lutego 2019 r., godz. 11:00, sala 313

mgr inż. Stanisław Gera
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Doskonalenie jakości usług szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
termin obrony: 20 listopada 2018 r., godz. 12:00, sala 313

mgr Karol Sadurski
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Ekonomiczne i regulacyjne problemy bankowości spółdzielczej w Polsce i ich wpływ na efektywność działania w obecnych warunkach gospodarczych
termin obrony: 19 listopada 2018 r., godz. 8:30, sala 313

mgr Ewa Elżbieta Ćpak
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Inwestycje infrastrukturalne jako determinanta rozwoju regionu świętokrzyskiego
termin obrony: 20 listopada 2018 r., godz. 14:00, sala 313

mgr Andrzej Abramowicz
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Efekty ekonomiczne pomocy publicznej na restrukturyzację przedsiębiorstw sektora transportu
termin obrony: 6 listopada 2018 r., godz. 10:00, sala 313

mgr Artur Orzeł
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów Polski Wschodniej
termin obrony: 26 września 2018 r., godz. 10:00, sala 313

mgr inż. Agata Jaździk-Osmólska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Wartość ekonomiczna statystycznego życia ludzkiego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego
termin obrony: 12 czerwca 2018 r., godz. 10:00, sala 313

mgr Łukasz Wójtowicz
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Poziom kompetencji cyfrowych
a bezrobocie w subregionie radomskim
termin obrony: 10 maja 2018 r., godz. 10:00, sala 108

mgr inż. Artur Seweryn
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Badania nad bezpieczeństwem stosowania innowacyjnych płynów do ręcznego mycia naczyń
termin obrony: 26 października 2017 r., godz. 10:00, sala 313

mgr Radosław Paweł Luft
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Wpływ wybranych systemów informatycznych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw subregionu radomskiego
termin obrony: 28 września 2017 r., godz. 10:00, sala 108

mgr Marek Michał Wikiński
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Wpływ wykorzystania środków strukturalnych UE i EOG na tworzenie miejsc pracy w subregionie radomskim
termin obrony: 22 września 2017 r., godz. 12:00, sala 313

mgr Zdzisław Antoni Wojdygowski
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Ekonomiczne aspekty rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce
termin obrony: 22 września 2017 r., godz. 10:00, sala 313

mgr Paweł Albert Korneta
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Czynniki kształtujące strukturę popytu na detalicznym rynku spożywczym
termin obrony: 29 czerwca 2017 r., godz. 10:00, sala 313

mgr Daria Moskwa-Bęczkowska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Rachunek kosztów działań jako narzędzie kształtowania efektywności ekonomicznej publicznych szkół wyższych w Polsce
termin obrony: 29 czerwca 2017 r., godz. 10.00, sala 313

mg Piotr Korneta
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Światowy kryzys gospodarczy a płynność finansowa przedsiębiorstw na przykładzie spółek z branży samochodowej 
termin obrony: 20 listopada 2012 r. o godz. 10.00 s.313

mgr Jolanta Helena Markwart
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Poglądy ekonomiczno-społeczne Ludwika Górskiego. Analiza deskryptywna w perspektywie poznawczej XIX wiecznej myśli ekonomicznej 
termin obrony: 21 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 s.313

mgr inż. Jakub Bis
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju obszarów słabo rozwiniętych Polski i Ukrainy (województwo lubelskie i podkarpackie oraz obwód lwowski) 
termin obrony: 20 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 s.313

mgr inż. Paweł Gołąbek
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym 
termin obrony: 30 maja 2012 r. o godz. 10.00 s.313

mgr Ksenia Bojarska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Czynniki determinujące rynek usług turystycznych w województwie podkarpackim 
termin obrony: 01 marca 2012 r. o godz. 12.00 s.313

mgr inż. Janina Małgorzata Malinowska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Ekonomiczno-społeczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowym w środowiskach lokalnych 
termin obrony: 26 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 s.313