Wydział Ekonomii i Finansów

Erasmus+ dla studentów

Erasmus+ dla studentów

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+
Łukasz Zięba 
e-mail: l.zieba@uthrad.pl

Wydział Ekonomii i Finansów współpracuje z 24 zagranicznymi ośrodkami akademickimi w 10 krajach Unii Europejskiej. Studenci, w ramach programu Erasmus +, mają możliwość wyjazdu między innymi do Grecji, Hiszpanii, Portugalii,  Włoch, czy Niemiec.
Głównym celem programu Erasmus+ dla studentów jest międzynarodowa mobilność edukacyjna studentów i absolwentów, która odnosi się do odbywania zagranicznych studiów, praktyk oraz staży. W programie uczestniczyć mogą studenci studiów I, II i III stopnia.

Liczba studentów uczestniczących w programie Erasmus + w latach 2016-2021

rok akademicki studenci wyjeżdżający studenci przyjeżdżający
2015/2016 3 1
2016/2017 8 0
2017/2018 6 8
2018/2019 3 8
2019/2020 6 10
2020/2021 0 16
Razem 26 43

Program Erasmus+ stanowi ogromną wartość i ma wiele zalet. Uczestnictwo w programie daje możliwość studiowania lub odbywania praktyk i staży w zagranicznych ośrodkach akademickich, co pozwala na szlifowanie języków obcych w naturalnym środowisku. Jest wspaniałym doświadczeniem podnoszącym kwalifikacje, które po ukończeniu studiów wyróżniają uczestnika programu na rynku pracy. Pozwala nawiązać międzynarodowe kontakty i przyjaźnie na całe życie. Uczy samodzielności i otwartości. Daje możliwość obcowania i poznania nowej kultury, jak również zwiedzania nowych i nieznanych miejsc.
W ostatnim roku akademickim 2020/2021, w związku z zagrożeniem wywołanym wirusem Covid-19 wszystkie wyjazdy studentów zostały wstrzymane.

Lista umów bilateralnych Erasmus+ na Wydziale Ekonomii i Finansów

Burgas Prof. Dr. Assen Zlatarov University
www.btu.bg

Tomas Bata University in Zlin
www.utb.cz

Universite Paris Nanterre 

www.parisnanterre.fr

International Hellenic University, Thessaloniki
www.teithe.gr
 
Technologiko Ekpaideutiko Idrima (TEI) Epirou
www.erasmus.teiep.gr
 
Piraeus University of Applied Sciences
www.teipireuoffice.blogpot.gr
 
University of West Attica
www.uniwa.gr

Universitat de les Illes Balears
www.uib.cat

Duale Hochschule Baden-Wurtemberg Heidenheim
www.heidenheim.dhbw.de

Universidade da Beira Interior
www.ubi.pt
 
Instituto Politecnico de Viseu
www.ipv.pt

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
www.ef.umb.sk
 
University of Economics in Bratislava
www.euba.sk
 
Zilinska univerzita v Ziline
www.uniza.sk

Izmir University of Economics
www.ieu.edu.tr
 
Beykent University Istanbul
www.beykent.edu.tr
 
Nuh  Naci Yazgan University
www.nny.edu.tr 
 
Ondokuz Mayis University
www.erasmus-en.omu.edu.tr
 
Mugla Sitki Kocman University
www.mu.edu.tr

University of Pannonia
www.uni-pannon.hu 

Universita Degli Studi di Perugia
www.unipg.it

Universita Degli Studi di Parma
www.unipr.it

Universita Degli Studi di Salerno
www.unisa.it 

Universita Degli Studi di Palermo
www.unipa.it