Wydział Ekonomii i Finansów

Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskie

Projekt nr 40/202/BZP/CPE/W.317.III.2020 

Projekt grantowy realizowany w ramach projektu ”Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Oś Priorytet IV„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Celem projektu jest opracowanie programu szkolenia dla studentów nt.” Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej” oraz opracowanie materiałów dydaktycznych dla studentów, wspólnie z partnerem Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Ścieżki współpracy 

Projekt nr 156/2019/DPE/W06-01-2019

Projekt realizowany w ramach grantu ”Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Oś Priorytet IV„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Celem projektu jest wprowadzenie do programu uczenia na kierunku ekonomia UTH Rad. modułu – Innowacje w biznesie, a także przygotowanie materiałów dydaktycznych dla studentów wspólnie z partnerem Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Zintegrowany Program UTH Rad.

POWR.03.05.00-00-Z105/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, podniesienia kompetencji studentów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracji.

Więcej informacji:  www.z105wneip.uniwersytetradom.pl