Wydział Ekonomii i Finansów

Praca zdalna

Zajęcia na kierunkach Ekonomia (studia I i II stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) oraz Finanse i rachunkowość (studia I i II stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym.

Zasady organizacji zajęć regulują :

Nauczanie w trybie zdalnym odbywa się przy wykorzystaniu aplikacji :

Microsoft Teams

Przy pomocy usługi Teams prowadzący zajęcia mogą m.in. tworzyć grupy ćwiczeniowe, laboratoryjne, wykładowe i inne, przekazywać materiały studentom, prowadzić e-spotkania, a także wysyłać komunikaty do studentów i pracowników Uniwersytetu.

Instrukcja obsługi aplikacji Teams – Pobierz instrukcję [plik PDF]

Z Microsoft Teams można korzystać bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej lub po zainstalowaniu:

  • na komputerze stacjonarnym wyposażonym w mikrofon lub przenośnym
  • na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS (sprawdź)
 

Microsoft Forms

Microsoft Forms to prosta APLIKACJA UMOŻLIWIAJĄCA TWORZENIE TESTÓW i ankiet.

Instrukcja korzystania z aplikacji Forms: Pobierz instrukcję [plik PDF]

Aby skorzystać z usługi Microsoft Forms należy:

1) zalogować się do poczty pracowniczej dostępnej pod adresem: www.poczta.uthrad.pl,
2) po zalogowaniu należy w lewym górnym rogu ekranu wybrać aplikację Forms (jeśli nie jest ona dostępna, wybieramy najpierw „Wszystkie aplikacje” i wyszukujemy aplikację Forms wśrod dostępnych).

Pomoc psychologiczna

Uczelnia, jak i Wydział Ekonomii i Finansów chcąc wesprzeć zarówno studentów, doktorantów jak i pracowników w tym trudnym czasie zachęca do skorzystania z konsultacji psychologicznych, które będą miały miejsce w każdy czwartek w godzinach 16.00 – 18.00 .

Jak możesz się zapisać?

1. Napisz mail: bon@uthrad.pl
2. Zostanie Ci zaproponowany dogodny termin.
3. Zgłoś się na umówioną wcześniej konsultację, która odbędzie się w Rektoracie, pokój 23.