Wydział Ekonomii i Finansów

Procedury Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów opiera się na trzech filarach obejmujących procedury i rozwiązania w następujących obszarach:

  • Filar A – ocena programów studiów
  • Filar B – ocena procesu kształcenia
  • Filar C – ocena efektów uczenia się

W ramach każdego z trzech filarów opracowane są procedury monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na WEiF. Katalog procedur jest otwarty i może być modyfikowany i uzupełniany.