Wydział Ekonomii i Finansów

Studenckie koła naukowe

Studenckie koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Faktura"

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „FAKTURA” zostało powołane w dniu 28.01.2010 r. decyzją Rady Wydziału Ekonomicznego (obecnie Wydział Ekonomii i Finansów) Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego. Powstało z inicjatywy grupy studentów zainteresowanych rachunkowością i podatkami. Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „FAKTURA” działa przy Katedrze Finansów i Ubezpieczeń. Opiekunem Koła od chwili założenia jest dr Barbara Fiedoruk. 
Działalność Koła koncentruje się wokół realizacji różnych projektów, szkoleń, udziału w konferencjach i konkursach. Główną formą tej działalności są cykliczne spotkania, na których studenci poszerzają swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków oraz uczą się wykorzystywać ją w praktyce.
Koło od początku swojego istnienia współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Efektem tej współpracy są spotkania w siedzibie Stowarzyszenia Oddział Okręgowy w Radomiu, na których członkowie Koła mają możliwość czerpać wiedzę prosto od specjalistów z dziedziny rachunkowości i podatków. Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości FAKTURA nawiązało również współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Radomiu w ramach, której członkowie Koła przeprowadzają wykłady z rachunkowości dla uczniów ZSE.
Ważnym corocznym przedsięwzięciem Koła jest organizacja Radomskiego Międzyszkolnego Konkursu Rachunkowości pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Radomiu oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Radomiu. Celem konkursu jest popularyzacja rachunkowości wśród młodzieży szkół średnich oraz promocja naszego Wydziału. Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów z różnych regionów Polski. Brały w nim udział osoby z takich miejscowości jak: Białobrzegi, Grójec, Iłża, Kozienice, Lipiny, Opoczno, Ostrowiec Świętokrzyski, Przysucha, Radom, Skarżysko-Kamienna, Starachowice.

Wydarzenia

VIII Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości

10 kwietnia 2019r.

W dniu 10 kwietnia 2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbył się VIII Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości dla uczniów szkół średnich.
Konkurs został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości FAKTURA, działające pod kierunkiem Pani dr Barbary Fiedoruk. Patronat honorowy nad konkursem objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Radomiu. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół średnich zarówno z województwa mazowieckiego, jak również województwa świętokrzyskiego.
Uczestnicy Konkursu walczyli o bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez:
– Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu,
– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Radomiu,
– Park Trampolin JumpWorld Radom,
– MK Bowling Radom,
– Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Ważnym sponsorem była również Kuchnia Pami Czapli, która ufundowała poczęstunek dla uczestników konkursu.
Rywalizacja była zacięta, a poziom przygotowania uczestników wysoki.

Organizatorzy konkursu gratulują zwycięzcom oraz serdecznie dziękują wszystkim za przybycie, a sponsorom za pomoc w ufundowaniu nagród

VII Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości

5 kwietnia 2018r. 

W dniu 5 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbył się VII Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości dla uczniów szkół średnich.
Konkurs został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości FAKTURA, działające pod kierunkiem Pani dr Barbary Fiedoruk. Patronat honorowy nad konkursem objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Radomiu.
W konkursie wzięło udział 39 osób z 8 szkół średnich zarówno z województwa mazowieckiego, jak również świętokrzyskiego i łódzkiego.
Uczniowie walczyli o bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez:
– Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu,
– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Radomiu,
– Szkołę nauki jazdy ELTRANS,
– Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
– Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Rywalizacja była zacięta, a poziom przygotowania uczestników wysoki. Ostatecznie wyróżniono i uhonorowano nagrodami i dyplomami 5 osób:

 • I miejsce – Sylwia Kamińska z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętorzyskim,
 • II miejsce – Kinga Karbownik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie,
 • III miejsce – Katarzyna Pisarek z Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,
 • IV miejsce – Daria Rębiś z Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,
 • V miejsce – Wiktoria Krawczyńska z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętorzyskim.

Organizatorzy konkursu gratulują zwycięzcom oraz serdecznie dziękują wszystkim za przybycie, a sponsorom za pomoc w ufundowaniu nagród.

VI Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości dla uczniów szkół średnich

5 kwietnia 2017r.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbył się VI Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości dla uczniów szkół średnich.
Konkurs został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości FAKTURA, działające pod kierunkiem Pani dr Barbary Fiedoruk. Patronat honorowy nad konkursem objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Radomiu.
W konkursie wzięło udział 46 osób z 5 szkół średnich zarówno z województwa mazowieckiego, jak również świętokrzyskiego i łódzkiego. 
Uczniowie walczyli o bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez:
– Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu,
– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Radomiu,
– Szkołę nauki jazdy ELTRANS,
– Urząd Miejski w Radomiu,
– Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
– Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Rywalizacja była zacięta, a poziom przygotowania uczestników wysoki. Ostatecznie wyróżniono i uhonorowano nagrodami i dyplomami 5 osób:

 • I miejsce – Klaudia Chamera z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • II miejsce – Monika Siębor z Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
 • III miejsce – Olga Jedlikowska z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • IV miejsce – Ewelina Wójcik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie
 • V miejsce – Małgorzata Tokarska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu

Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Organizatorzy konkursu gratulują zwycięzcom oraz serdecznie dziękują wszystkim za przybycie, a sponsorom za pomoc w ufundowaniu nagród.

V Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości

7 kwietnia 2016r.

W dniu 7 kwietnia 2016 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych odbył się V Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości dla uczniów szkół średnich. Konkurs został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości FAKTURA. Patronat honorowy objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu. W konkursie wzięło udział 35 osób z 7 szkół średnich zarówno z województwa mazowieckiego jak również świętokrzyskiego i łódzkiego.
Uczniowie walczyli o bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez:
–  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu,
– Szkołę nauki jazdy ELTRANS,
– Kino Helios Radom,
– Urząd Miejski w Radomiu,
– Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu.
Uczestnicy mieli do rozwiązania 21 pytań testowych oraz 3 zadania otwarte. Rywalizacja była zacięta, a poziom przygotowania uczestników wysoki.

Ostatecznie wyróżniono i uhonorowano nagrodami i dyplomami 5 osób:

 • I miejsce – Olga Jedlikowska z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • II miejsce – Karolina Piętka z Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
 • III miejsce – Sylwia Stasiak z Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
 • IV miejsce – Klaudia Chamera Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • V miejsce – Patrycja Iwańczyk z Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy otrzymali roczną prenumaratę miesięcznika “Rachunkowość” ufundowaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu. Organizatorzy konkursu gratulują zwycięzcom oraz serdecznie dziękują wszystkim za przybycie, a sponsorom za pomoc w ufundowaniu nagród.

IV Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości

28 kwietnia 2014r.

W dniu 28 kwietnia 2014 r odbył się IV Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości dla szkół średnich zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „FAKTURA” działającego na Wydziale Ekonomicznym (obecnie Wydziale Ekonomii i Finansów) Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Patronat honorowy objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu. W konkursie wzięło udział 30 osób.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Anita Nowak z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim;
II miejsce – Dorota Tusińska z Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach;
III miejsce – Paulina Derlatka z Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach.

Zwycięzcą serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych !

II Olimpiada Rachunkowości

6 maja 2014r. 

W dniu 6 maja 2014 r. odbyła się II Olimpiada z Rachunkowości dla studentów Wydziału Ekonomicznego (obecnie Wydziału Ekonomii i Finansów) Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Patronat honorowy objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu.

Zwyciężczyniami zostały:
I miejsce – Kinga Styś
II miejsce – Kamila Fijoł
III miejsce – Emilia Ozga

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych !!!