Wydział Ekonomii i Finansów

Seminaria i prace dyplomowe

Zasady, warunki oraz tryb dyplomowania na poszczególnych kierunkach na Wydziale Ekonomii i Finansów  został określony w zasadach studiowania odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Zasady studiowania przyjmowane są decyzją Dziekana i ogłaszane nie później niż  miesiąc przed rozpoczęciem kształcenia dla danego toku studiów. (Zasady studiowania dla poszczególnych kierunków dostępne są w zakładce Kształcenie/Kierunki kształcenia)

Na Wydziale Ekonomii i Finansów, na wszystkich kierunkach realizowane są dwa rodzaje prac dyplomowych, uwzględniających stopień studiów, tzn. praca dyplomowa licencjacka na pierwszym stopniu studiów i praca dyplomowa magisterska na drugim stopniu studiów. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub praktycznego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na studiowanym kierunku oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania na poziomie właściwym dla stopnia studiów. W związku z powyższym, praca dyplomowa licencjacka stanowi udokumentowane rozwiązanie problemu badawczego lub praktycznego zrealizowane przy użyciu metod właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse, natomiast praca magisterska jest udokumentowanym rozwiązaniem problemu naukowo-badawczego zrealizowanego przy użyciu metod badawczych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse.

Tematyka seminariów

Bednarczyk Jan 
Bukowski Sławomir I. 
Bukowska Joanna
Cwyl Jarosław
Fiedoruk Barbara
Kalinowska Katarzyna
Kosterna Urszula
Kosztowniak Aneta
Kozuń-Cieślak Grażyna
Lament Marzanna
Luft Radosław
Macierzyński Wiesław
Markowska-Bzducha Ewa
Markwart Jolanta
Mężyk Anna
Młynarzewska-Borowiec Izabela
Olszewska Grażyna
Ortyński Kazimierz
Piątek Jan
Pszczółka Ireneusz
Pypeć Marek
Siek Elżbieta
Sieradzka Katarzyna
Sobol Marzena
Sońta Wojciech
Śleszyński Zbigniew
Tarasiński Leszek
Wolak-Tuzimek Anna
Wójtowicz Łukasz
Zięba Łukasz

Bednarczyk Jan 
Bukowski Sławomir I. 
Bukowska Joanna
Cwyl Jarosław
Fiedoruk Barbara
Kalinowska Katarzyna
Kosterna Urszula
Kosztowniak Aneta
Kozuń-Cieślak Grażyna
Lament Marzanna
Luft Radosław
Macierzyński Wiesław
Markowska-Bzducha Ewa
Markwart Jolanta
Mężyk Anna
Młynarzewska-Borowiec Izabela
Olszewska Grażyna
Ortyński Kazimierz
Piątek Jan
Pszczółka Ireneusz
Pypeć Marek
Siek Elżbieta
Sieradzka Katarzyna
Sobol Marzena
Sońta Wojciech
Śleszyński Zbigniew
Tarasiński Leszek
Wolak-Tuzimek Anna
Wójtowicz Łukasz
Zięba Łukasz

Pytania na egzamin dyplomowy

Harmonogram obron prac dyplomowych