Wydział Ekonomii i Finansów

Skład Rady Programowej

Skład Rady Programowej

1.10.2020 – 30.09.2024r.

Decyzją Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 15/2020 z dnia 1.10.2020 r. powołana została Rada Programowa na Wydziale Ekonomii i Finansów na okres od 1.10.2020 – 30.09.2024r. w następującym składzie:

  • dr Marek Pypeć – Przewodniczący
  • dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, prof. UTH Rad – Sekretarz
  • dr Grażyna Olszewska – Prodziekan WEiF
  • prof. dr hab. Sławomir Bukowski
  • prof. dr hab. Kazimierz Ortyński
  • dr hab. Aneta Kosztowniak, prof. UTH Rad.
  • Sandra Ziółek – Przedstawicielka studentów