Wydział Ekonomii i Finansów

Kontakt

Wydział Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu 

ul. Chrobrego 31
26-600 Radom
tel. +48 361 74 00
e-mail: sekretariat.weif@uthrad.pl

Pracownicy akademiccy

dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. UTH Rad.

Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości

pokój 274
tel. + 48 361 74 98
e-mail: jan.bednarczyk@uthrad.pl

prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

tel. +48 48 361 7010
e-mail: rektor@uthrad.pl

Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

tel. +48 361 74 96
e-mail: s.bukowski@uthrad.pl

dr Joanna E. Bukowska

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów

pokój 214
tel. +48 361 74 03
e-mail: sekretariat.weif@uthrad.pl

Katedra Finansów i Ubezpieczeń

pokój 264
tel. +48 361 74 92
e-mail: j.bukowska@uthrad.pl

dr Jarosław Cwyl

Katedra Finansów i Ubezpieczeń

pokój 230
tel. +48 361 74 70
e-mail: jaroslaw.cwyl@uthrad.pl

dr Barbara Fiedoruk

Katedra Finansów i Ubezpieczeń

pokój 232
tel. +48 361 74 90
e-mail: b.fiedoruk@uthrad.pl

dr Katarzyna Kalinowska

Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

pokój 144A
tel. + 48 361 74 65
e-mail: k.kalinowska@uthrad.pl 

dr Urszula Kosterna 

Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości

pokój 233
tel. + 48 361 74 75 
e-mail: urszula.kosterna@uthrad.pl

dr hab. Aneta Kosztowniak, prof. UTH Rad.

Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości

pokój 268
tel. + 48 361 74 77
e-mail: a.kosztowniak@uthrad.pl

dr Grażyna Kozuń-Cieślak

Katedra Ekonomii

pokój 228A
tel. + 48 361 74 67
e-mail: g.kozun@uthrad.pl

dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad.

Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów

pokój 213
tel. +48 361 74 00
e-mail: sekretariat.weif@uthrad.pl

Katedra Finansów i Ubezpieczeń 

pokój 232A
tel. +48 361 74 73
e-mail: m.lament@uthrad.pl

dr Radosław Luft

Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

pokój 224
tel. +48 361 74 10
e-mail: r.luft@uthrad.pl

dr hab. Wiesław Macierzyński, prof. UTH Rad.

Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości

pokój 266
tel. + 48 361 74 94
e-mail: w.macierzynski@uthrad.pl

dr Ewa Markowska-Bzducha

Katedra Ekonomii

pokój 141
tel. + 48 361 74 60
e-mail: e.markowska@uthrad.pl

dr Jolanta Markwart

Katedra Ekonomii

pokój 237B
tel. + 48 361 74 79
e-mail: j.markwart@uthrad.pl

dr hab. Anna Mężyk, prof. UTH Rad.

Katedra Ekonomii

pokój 270
tel. + 48 361 74 82
e-mail: a.mezyk@uthrad.pl

dr Izabela Młynarzewska-Borowiec

Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

pokój 265
tel. +48 361 74 92
e-mail: i.mlynarzewska@uthrad.pl

dr Grażyna Olszewska

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów

tel. +48 361 74 00
e-mail: sekretariat.weif@uthrad.pl

Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

tel. +48 361 74 86
e-mail: g.olszewska@uthrad.pl

prof. dr hab. Kazimierz Ortyński

Katedra Finansów i Ubezpieczeń

pokój 235
tel. +48 361 74 17
e-mail: k.ortynski@uthrad.pl

dr Jan Piątek

Katedra Finansów i Ubezpieczeń

pokój 229
tel. +48 361 74 89
e-mail: j.piatek@uthrad.pl

dr Ireneusz Pszczółka

Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości

pokój 233
tel. + 48 361 74 75
e-mail: i.pszczolka@uthrad.pl

dr Marek Pypeć

Katedra Finansów i Ubezpieczeń

pokój 229A
tel. +48 361 74 69
e-mail: m.pypec@uthrad.pl

dr Elżbieta Siek

Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

pokój 145A
tel. +48 361 74 87
e-mail: e.siek@uthrad.pl

dr Katarzyna Sieradzka

Katedra Ekonomii

pokój 239
tel. + 48 361 74 72
e-mail: k.sieradzka@uthrad.pl

dr Marzena Sobol

Katedra Polityki Ekonomicznej i Bakowości

pokój 233
tel. + 48 361 74 75
e-mail: m.sobol@uthrad.pl

dr hab. Wojciech Sońta, prof. UTH Rad.

Katedra Finansów i Ubezpieczeń

pokój 236A
tel. +48 361 74 19
e-mail: w.sonta@uthrad.pl

dr Zbigniew Śleszyński

Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

pokój 143
tel. +48 361 74 63
e-mail: z.sleszynski@uthrad.pl

dr Leszek Tarasiński

Katedra Ekonomii

pokój 237
tel. + 48 361 74 78
e-mail: leszek.tarasinski@uthrad.pl

dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, prof. UTH Rad.

Katedra Ekonomii

pokój 238
tel. + 48 361 74 80
e-mail: awt@uthrad.pl

dr Łukasz Wójtowicz

Katedra Finansów i Ubezpieczeń

pokój 224
tel. + 48 361 74 10 
e-mail: l.wojtowicz@uthrad.pl

dr Łukasz Zięba

Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

pokój 144
tel. +48 361 74 64
e-mail: l.zieba@uthrad.pl

Pracownicy administracyjni i techniczni

Joanna Cholewińska 

Kwestura

pokój 204
tel. +48 361 74 08
e-mail: j.cholewinska@uthrad.pl

Romuald Czarnecki 

Informatyk, Katedra Finansów i Ubezpieczeń

pokój 231
tel. +48 361 74 71
e-mail: romuald.czarnecki@uthrad.pl

Izabela Dresler

Biuro Obsługi Studenta 2 

pokój 216
tel. +48 361 74 49
e-mail: izabela.dresler@uthrad.pl

Małgorzata Grzeszczyk 

Biuro Obsługi Studenta 2

pokój 216
tel. +48 361 74 37
e-mail: m.grzeszczyk@uthrad.pl

Karolina Mąkosa

Sekretariat Dziekana WEiF

pokój 212
tel. +48 361 74 00
e-mail: sekretariat.weif@uthrad.pl

Maria Nowocień

Kierownik Biura Obsługi Studenta 2

pokój 210/210A
tel. +48 361 74 41
e-mail: bos.2@uthrad.pl

Leszek Kornatowski

Katedra TiNoJ

pokój 127
tel. +48 361 74 05
e-mail: kornatowski@uthrad.pl

Maria Trawczyńska

Biuro Obsługi Studenta 2

pokój 216
tel. +48 361 74 46
e-mail: maria.trawczynska@uthrad.pl

Halina Ziomek

Biuro Obsługi Studenta 2

pokój 216
tel. +48 361 74 48
e-mail: halina.ziomek@uthrad.pl