Wydział Ekonomii i Finansów

Seminaria naukowe

Seminaria naukowe

semestr letni 2020/2021

11 czerwca 2021r.

Zebranie naukowe w Katedrze Finansów i Ubezpieczeń

wystąpienie dr hab. Wojciecha Sońty, prof. UTH Rad.
temat wystąpienia: A Bicycle as an Alternative Mean of Car Transport in Development and Administration of Border Areas of Czech Republic and Poland 

8 czerwca 2021r.

Zebranie naukowe w Katedrze Ekonomii

wystąpienie dr hab. Anny Wolak-Tuzimek, prof. UTH Rad.
temat wystąpienia: Czynniki konkurencyjności dużych przedsiębiorstw w początkowej fazie kryzysu gospodarczego

28 maja 2021r.

Zebranie naukowe w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Bankowości

wystąpienie doktorantki mgr Karoliny Krzemińskiej
temat wystąpienia: Stabilność finansowa jako cel współczesnego banku centralnego

7 maja 2021r.

Zebranie naukowe w Katedrze Finansów i Ubezpieczeń

wystąpienie prof. dr hab. K. Ortyńskiego i dr M. Pypecia
temat wystąpienia: Charakter konkurencji na polskim rynku ubezpieczeń życiowych 

23 kwietnia 2021r.

Zebranie naukowe w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Bankowości

wystąpienie doktorantki mgr Katarzyny Kaczmarczyk
temat wystąpienia: Cele polityki stabilizacyjnej państwa i ich wpływ na długookresowy wzrost gospodarczy

11 kwietnia 2021r.

Zebranie naukowe w Katedrze Finansów i Ubezpieczeń

wystąpienie dr hab. Marzanny Lament, prof. UTH Rad.
temat wystąpienia: Formy komunikacji z interesariuszami w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych Europy Środkowej i Wschodniej

16 marca 2021r.

Zebranie naukowe w Katedrze Ekonomii

wystąpienie doktorantki mgr. Małgorzaty Kozłowskiej
temat wystąpienia: Efekty ekonomiczne realizacji strategii zrównoważonego rozwoju transportu w Unii Europejskiej

3 marca 2021r.

Zebranie naukowe w Katedrze Biznesu i Finansów Międzynarodowych

wystąpienie dr Łukasza Zięby
temat wystąpienia: Rozwój rynków giełdowych w wybranych krajach w XXI w.

semestr zimowy 2020/2021

12 stycznia 2021r.

Zebranie naukowe w Katedrze Ekonomii

wystąpienie dr hab. Anny Mężyk, prof. UTH Rad.
temat wystąpienia: Gospodarka współdzielenia a łańcuchy dostaw 

8 stycznia 2021r.

Zebranie naukowe w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Bankowości

wystąpienie doktorantki mgr Kingi Górskiej
temat wystąpienia: Priorytet niskiej inflacji – ekonomiczne skutki stabilności cen

8 grudnia 2020r.

Zebranie naukowe w Katedrze Ekonomii

wystąpienie doktoranta mgr Konrada Rojka
temat wystąpienia: Zmiany międzynarodowej konkurencyjności gospodarek Polski i Niemiec po akcesji Polski do UE

19 listopada 2020r.

Zebranie naukowe w Katedrze Biznesu i Finansów Międzynarodowych

wystąpienie dr Radosława Lufta
temat wystąpienia: Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania ERP na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

 

18 listopada 2020r.

Zebranie naukowe w Katedrze Ekonomii

wystąpienie doktoranta mgr Piotra Szymczyka 
temat wystąpienia: Koszty i korzyści inwestycji na drogach wojewódzkich w regionie mazowieckim

6 października 2020r.

Zebranie naukowe w Katedrze Biznesu i Finansów Międzynarodowych

wystąpienie doktorantki mgr Martyny Mostowskiej
temat wystąpienia: Wpływ procesów integracyjnych z krajami Unii Europejskiej na międzynarodową konkurencyjność gospodarek Bułgarii i Rumunii