Wydział Ekonomii i Finansów

Władze Wydziału

dr hab. Marzanna Lament prof. UTH Rad.

Dziekan

dr Grażyna Olszewska

Prodziekan

dr Joanna Bukowska

Prodziekan