Wydział Ekonomii i Finansów

Systemy informatyczne

Systemy informatyczne

Polska Bibliografia Naukowa

System poczty elektronicznej

Zintegrowany Informatyczny System Zarządzania UTH Rad.

www.pracownik.uniwersytetradom.pl
(zalecana przeglądarka Internet Explorer)

Instrukcje ZISZ UTH Rad.

Wirtualna Uczelnia

Microsoft Teams

Przy pomocy usługi Teams prowadzący zajęcia mogą m.in. tworzyć grupy ćwiczeniowe, laboratoryjne, wykładowe i inne, przekazywać materiały studentom, prowadzić e-spotkania, a także wysyłać komunikaty do studentów i pracowników Uniwersytetu.

Instrukcja obsługi aplikacji Teams – Pobierz instrukcję 

Microsoft Forms

Microsoft Forms to prosta APLIKACJA UMOŻLIWIAJĄCA TWORZENIE TESTÓW i ankiet.

Instrukcja korzystania z aplikacji Forms: Pobierz instrukcję
Aby skorzystać z usługi Microsoft Forms należy zalogować się do poczty pracowniczej