Wydział Ekonomii i Finansów

Czasopisma naukowe

The Central European Review of Economics & Finance publishes original articles in all fields of economics and finance

The Central European Review of Economics & Finance provides a specialized forum for the publication of research in the area of microeconomics, macroeconomics, international economics, international finance, economic policy, financial economics, finance, banking, accountancy, insurance and the theory of management and the firm, placing primary emphasis on the highest quality analytical, empirical contributions in the above mentioned major areas.

Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne jest czasopismem naukowym Wydziału Ekonomii i Finansów, które ukazuje się kwartalnie w formie elektronicznej. 

Periodyk ma charakter interdyscyplinarny. Łączy ze sobą elementy dyscyplin naukowych, kluczowych dla poznania teoretycznych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania gospodarki oraz społeczeństwa. Profil periodyku odzwierciedla kierunki badań naukowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów oraz bogaty dorobek naukowy jego pracowników i studentów.