Wydział Ekonomii i Finansów

Badania naukowe

Badania naukowe

Wykaz badań naukowych na Wydziale Ekonomii i Finansów

 • nr projektu 3104/181/P; DBUPB/2015/035 – prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Finansowe i fiskalne problemy integracji gospodarczej a wzrost gospodarczy i konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej, termin realizacji: 01.01.-31.12.2020
 • nr projektu 3378/181/P; DBUPB/2018/009 – dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad., Wpływ raportowania niefinansowego na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń z polskiego rynku ubezpieczeniowego, termin realizacji: 01.01-31.12.2020
 • nr projektu 3412/11/P; DBUPB/2018/025 – dr hab. Anna Wolak – Tuzimek, prof. UTH Rad.,  Oddziaływanie społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność przedsiębiorstw, termin realizacji: 01.01.-31.12.2020
 • nr projektu 3444/181/P; DBUPB/2019/013 – dr hab. Aneta Kosztowniak, prof. UTH Rad., Przepływy kapitału w ramach strefy euro i wybranych krajów EŚW a odporność gospodarek na szoki egzogeniczne, termin realizacji: 01.01 – 31.12.2020
 • nr projektu 3474/181/P; DBUPB/2020/004 – dr hab. Anna Mężyk, prof. UTH Rad., Efektywność sektora publicznego w obszarze transportu kolejowego, termin realizacji: 01.01.-31.12.2020
 • nr projektu 3500/181/P; DBUPB/2020/027 – dr hab. Wojciech Sońta, prof. UTH Rad., Koszt kapitału a zjawisko dwuksiążkowości i działalność przedsiębiorstw niefinansowych w latach, termin realizacji: 01.01.-31.12.2020
 • nr projektu 3104/11/P; DBUPB/2015/035 – prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Finansowe i fiskalne problemy integracji gospodarczej a wzrost gospodarczy i konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej, termin realizacji: 01.01.-31.12.2019
 • nr projektu 3266/11/P; DBUPB/2016/014 – dr hab. Jan Bednarczyk prof UTH Rad., Stabilność cen jako czynnik determinujący wzrost gospodarczy, termin realizacji: 01.01.-31.12.2019
 • nr projektu 3378/11/P; DBUPB/2018/009 – dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad., Wpływ raportowania niefinansowego na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń z polskiego rynku ubezpieczeniowego, termin realizacji: 01.01.-31.12.2019
 • nr projektu nr projektu 3412/11/P; DBUPB/2018/025 – dr hab. Anna Wolak – Tuzimek, prof. UTH Rad., Oddziaływanie społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność przedsiębiorstw, termin realizacji: 01.01.-31.12.2019
 • nr projektu 3444/11/P; DBUPB/2019/013 – dr hab. Aneta Kosztowniak, prof. UTH Rad., Przepływy kapitału w ramach strefy euro i wybranych krajów EŚW a odporność gospodarek na szoki egzogeniczne, termin realizacji: 01.01.-31.12.2019
 • nr projektu 3104/11/P; DBUPB/2015/035 – prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Finansowe i fiskalne problemy integracji gospodarczej a wzrost gospodarczy i konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej, termin realizacji: 01.01.-31.12.2018
 • nr projektu 3266/11/P; DBUPB/2016/014 – dr hab. Jan Bednarczyk, prof UTH Rad., Stabilność cen jako czynnik determinujący wzrost gospodarczy, termin realizacji: 01.01.-31.12.2018
 • nr projektu 3296/11/P; DBUPB/2016/036 – dr hab Mariusz Wieczorek, prof. UTH Rad., Charakter prawny stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych, termin realizacji: 01.01.-31.12.2018
 • nr projektu 3319/11/P; DBUPB/2017/009 –  dr hab.Tadeusz Dyr. prof. UTH Rad., Inwestycje współfinansowane z funduszy UE jako czynnik konwergencji regionalnej, termin realizacji: 01.01.-31.12.2018
 • nr projektu 3378/11/P; DBUPB/2018/009 – dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad., Wpływ raportowania informacji niefinansowych na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń z polskiego rynku ubezpieczeniowego, termin realizacji: 01.01.-31.12.2018
 • nr projektu 3412/11/P; DBUPB/2018/025 – dr hab. Anna Wolak – Tuzimek, prof. UTH Rad., Oddziaływanie społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność przedsiębiorstw, termin realizacji: 01.01.-31.12.2018
 • nr projektu 3405/11/P; DBUPB/2018/022 – dr hab. Aleksander Lotko, prof. UTH Rad., Jakość wybranych usług w gospodarce opartej na wiedzy, termin realizacji: 01.01.-31.12.2018
 • nr projektu 3143/11/P; DBUPB/2015/004– prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Znaczenie usług społecznych dla lokalnej polityki społecznej – przykład subregionu radomskiego, termin realizacji: 01.01.-31.12.2017
 • nr projektu 3180/11/P; DBUPB/2015/033 – dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad., Mechanizmy kontrolne w przedsiębiorstwie, termin realizacji: 01.01.-31.12.2017
 • nr projektu 3181/11/P; DBUPB/2015/034 – dr hab. Anna Wolak – Tuzimek, prof. UTH Rad., Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, termin realizacji: 01.01.-31.12.2017
 • nr projektu 3104/11/P; DBUPB/2015/035 – prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Finansowe i fiskalne problemy integracji gospodarczej a wzrost gospodarczy i konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej, termin realizacji: 01.01.-31.12.2017
 • nr projektu 3266/11/P; DBUPB/2016/014 – dr hab. Jan Bednarczyk prof. UTH Rad., Stabilność cen jako czynnik determinujący wzrost gospodarczy, termin realizacji: 01.01.-31.12.2017
 • nr projektu 3296/11/P; DBUPB/2016/036 – dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Rad., Charakter prawny stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych, termin realizacji: 01.01.-31.12.2017
 • nr projektu 3314/11/P; DBUPB/2017/005 – prof. dr hab. Jerzy Żuchowski, Wyróżniki determinujące zrównoważony produkt, termin realizacji: 01.01.-31.12.2017
 • nr projektu 3317/11/P; DBUPB/2017/007 – dr hab. Aleksander Lotko prof UTH Rad., Absorpcja kompetencji cyfrowych a bezrobocie, termin realizacji: 01.01.-31.12.2017
 • nr projektu 3318/11/P; DBUPB/2017/008 – dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH Rad., Złożoność materialnego prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w służbie zdrowia, termin realizacji: 01.01.-31.12.2017
 • nr projektu 3319/11/P; DBUPB/2017/009 – dr hab. Tadeusz Dyr. prof UTH Rad., Inwestycje współfinansowane z funduszy UE jako czynnik konwergencji regionalnej, termin realizacji: 01.01.-31.12.2017
 • nr projektu 3320/11/P; DBUPB/2017/010 –  dr Radosław Luft, Wpływ wybranych systemów informatycznych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw subregionu radomskiego, termin realizacji: 01.01.-31.12.2017

nr projektu 3104/11/P; DBUPB/2015/035 – prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Finansowe i fiskalne problemy integracji gospodarczej a wzrost gospodarczy i konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej, termin realizacji: 01.01.-31.12.2016 
nr projektu 3143/11/P; DBUPB/2015/004 – prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Znaczenie usług społecznych dla lokalnej polityki społecznej – przykład subregionu radomskiego, termin realizacji: 01.01.-31.12.2016 
nr projektu 3180/11/P; DBUPB/2015/033 – dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad., Mechanizmy kontrolne w przedsiębiorstwie, termin realizacji: 01.01.-31.12.2016 
nr projektu 3181/11/P; DBUPB/2015/034 – dr hab. Anna Wolak – Tuzimek, prof. UTH Rad., Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, termin realizacji: 01.01.-31.12.2016 
nr projektu 3250/11/P; DBUPB/2016/003 – dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH Rad., Aksjologia stosowania i stanowienia prawa administracyjnego, termin realizacji: 01.01.-31.12.2016 
nr projektu 3251/11/P; DBUPB/2016/005 –  Kryteria doboru części zamiennych do samochodów osobowych na rynku polskim. dr hab. Małgorzata Lotko, prof. UTTH Rad , termin realizacji: 01.01.-31.12.2016 
nr projektu 3266/11/P; DBUPB/2016/014 – dr hab. Jan Bednarczyk, prof. UTH Rad., Stabilność cen jako czynnik determinujący wzrost gospodarczy, termin realizacji: 01.01.-31.12.2016 
nr projektu 3267/11/P; DBUPB/2016/015 – dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad., Nieruchomości – aktualne problemy, termin realizacji: 01.01.-31.12.2016 
nr projektu 3271/11/P; DBUPB/2016/019 – dr hab. inż. Regina Borek-Wojciechowska, prof. UTH Rad.,  Jakość żywności nowej generacji w Regionie Radomskim, termin realizacji: 01.01.-31.12.2016 
nr projektu 3276/11/P; DBUPB/2016/023 – prof. dr hab. Jerzy Żuchowski, Dostosowanie rozwiązań towaroznawczych i administracyjnoprawnych żywności pochodzenia zwierzęcego do jakościowych wymagań konsumentów i zapewniania jej bezpieczeństwa, termin realizacji: 01.01.-31.12.2016 
nr projektu 3277/11/P; DBUPB/2016/024 – dr Monika Żuchowska-Grzywacz, Bezpieczeństwo produktu jako dobro chronione w krajowych systemach jakości żywności w sektorze mięsnym, termin realizacji: 01.01.-31.12.2016 
nr projektu 3296/11/P; DBUPB/2016/036 – dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Rad.,  Charakter prawny stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych, termin realizacji: 01.01.-31.12.2016