Wydział Ekonomii i Finansów

Akredytacja PKA

Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Rodzaj oceny Numer i data uchwały Akredytacja na okres
Ekonomia I, II ogólnoakademicki programowa I i II stopnia Uchwała Prezydium PKA nr 20/2009 z dn. 05.02.2009 akredytacja na okres 6 lat
Ekonomia I, II, III ogólnoakademicki instytucjonalna Uchwała Prezydium PKA nr 236/2015 z dn. 04.2015 akredytacja na okres 6 lat
Ekonomia

Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

Termin zdalnej wizytacji Zespołu Oceniającego PKA został zaplanowany na 12 – 13 czerwca 2021r.