Wydział Ekonomii i Finansów

Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

"Quantum scimus, gutta est, ignoramus mare"

 

TO, CO WIEMY, KROPLĄ JEST, CZEGO NIE WIEMY, TO MORZE

MISJA

Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych oraz prac naukowych poprzez stałe doskonalenie kwalifikacji pracowników Katedry i rozwijanie badań naukowych.

Celem pracowników Katedry jest prowadzenie badań naukowych i propagowanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów międzynarodowych oraz międzynarodowej integracji gospodarczej, w tym zwłaszcza integracji Polski z Unią Europejską.

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw.

 

HISTORIA

1 października 1999 r. na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (obecnie Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu) z inicjatywy ówczesnego prodziekana Wydziału Ekonomicznego dr Sławomira I. Bukowskiego i prof. dr hab. Józefa Misali powstała Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Regionalnej, której kierownikiem był do 24 listopada 2011 r. prof. dr hab. Józef Misala (15.05.1950 – 24.11.2011), wybitny ekonomista, autor wielu publikacji naukowych, twórca szkoły naukowej międzynarodowych stosunków gospodarczych na tym Wydziale. Z Jego szkoły naukowej wywodzi się wielu obecnych pracowników Katedry Biznesu i Finansów Międzynarodowych.

1 września 2006 r., powstała Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych, którą założył prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski. Od 1 września 2006 r. do 31 stycznia 2012 r. na Wydziale funkcjonowały dwie Katedry reprezentujące ekonomię międzynarodową w dydaktyce i badaniach naukowych.

Od 1 lutego 2012 r. obie Katedry zostały połączone w Katedrę Biznesu i Finansów Międzynarodowych, zaś kierownikiem został prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski.

Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych jest wiodącą katedrą na Wydziale Ekonomii i Finansów w obszarze dydaktyki i badań naukowych dotyczących makroekonomii gospodarki otwartej, ekonomii międzynarodowej, polityki gospodarczej, finansów międzynarodowych, rynków finansowych i inwestycji finansowych, analityki gospodarczej, metod ilościowych, w tym ekonometrii.

Od 2012 r. Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych jest również centrum zastosowań matematyki, metod ilościowych, a przede wszystkim ekonometrii w badaniach ekonomicznych na Wydziale Ekonomii i Finansów