Wydział Ekonomii i Finansów

Konferencje naukowe

 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Gospodarka światowa – wyzwania XXI wieku

Radom, 18 grudnia 2020r.

W dniu 18 grudnia 2020r. na Wydziale Ekonomii i Finansów odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarka światowa – wyzwania XXI wieku organizowana przez Katedrę Biznesu i Finansów Międzynarodowych oraz Katedrę Finansów i Ubezpieczeń. Patronat honorowy nad Konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. Sławomir I. Bukowski. Głównym sponsorem konferencji jest PZU Życie S.A.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku. Strategie rynkowe banków spółdzielczych

22 maja 2018r.

W dniu 22 maja 2018r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku. Strategie rynkowe banków spółdzielczych organizowana przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Bankowości  UTH w Radomiu, Katedrę Ekonomii UTH w Radomiu oraz Katedrę Bankowości i Finansów KUL Jana Pawła II w Lublinie we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Radomiu i Południowo-Mazowieckim Bankiem Spółdzielczym w Jedlińsku.

 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Gospodarka światowa – wyzwania XXI wieku

Radom, 24 listopada 2017r.

W dniu 24 listopada 2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych (obecnie Wydziale Ekonomii i Finansów) odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarka światowa – wyzwania XXI wieku organizowana przez Katedrę Biznesu i Finansów Międzynarodowych przy współpracy z Instytutem Naukowo-Wydawniczym Spatium. Patronat honorowy nad Konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku

Radom, 14 czerwca 2016r.

W dniu 14 czerwca 2016r. w Radomiu na Wydziale Ekonomicznym (obecnie Wydziale Ekonomii i Finansów) Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku organizowana przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Bankowości UTH w Radomiu oraz Katedrę Bankowości i Finansów KUL Jana Pawła II w Lublinie we współpracy z Południowo-Mazowieckim Bankiem Spółdzielczym w Jedlińsku.