Wydział Ekonomii i Finansów

Plan sesji egzaminacyjnej

Rok akademicki 2020/2021

semestr letni

Ekonomia

 I stopień

niestacjonarne

I rok

II rok 

III rok

 II stopień

stacjonarne

I rok

II rok 

niestacjonarne

I rok

II rok 

Finanse i rachunkowość

 I stopień

stacjonarne

I rok

II rok

III rok

niestacjonarne

I rok

II rok

III rok

 II stopień

stacjonarne

I rok

II rok

niestacjonarne

I rok

II rok 

Analityka gospodarcza

 I stopień

stacjonarne

I rok

II rok

III rok

niestacjonarne

I rok

II rok

III rok

 II stopień

stacjonarne

I rok

II rok

niestacjonarne

I rok

II rok