Wydział Ekonomii i Finansów

Erasmus+ dla pracowników

Erasmus+ dla pracowników

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+
Łukasz Zięba
e-mail: l.zieba@uthrad.pl

Pracownicy Wydziału Ekonomii i Finansów prowadzą ścisłą współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, która obejmuje zarówno działalność dydaktyczną, jak i naukową. W ramach programu Erasmus+ prowadzona jest współpraca z 24 zagranicznymi ośrodkami akademickimi w 10 krajach Unii Europejskiej. Polega głównie na wyjazdach nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu oraz nawiązywaniu dzięki nim współpracy naukowej. 

Liczba pracowników uczestniczących w programie Erasmus + w latach 2016-2021

rok akademicki pracownicy wyjeżdżający pracownicy przyjeżdżający
2015/2016 8 3
2016/2017 33 1
2017/2018 29 2
2018/2019 15 4
2019/2020 1 3
2020/2021 0 3
Razem 86 16

Ponadto dodatkowa działalność nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ polega na promowaniu jednostki macierzystej wśród  zagranicznych ośrodków akademickich. Obserwowanie, jak również korzystanie z doświadczeń kadry z zagranicznych ośrodków akademickich, odnoszących się do form i metod kształcenia oraz narzędzi dydaktycznych w nich stosowanych. Podnoszeniu kwalifikacji językowych. Poznawaniu innych kultur, czy zwiedzaniu nowych i nieznanych miejsc. 

Lista umów bilateralnych Erasmus+ na Wydziale Ekonomii i Finansów

Burgas Prof. Dr. Assen Zlatarov University
www.btu.bg

Tomas Bata University in Zlin
www.utb.cz

Universite Paris Nanterre 

www.parisnanterre.fr

International Hellenic University, Thessaloniki
www.teithe.gr
 
Technologiko Ekpaideutiko Idrima (TEI) Epirou
www.erasmus.teiep.gr
 
Piraeus University of Applied Sciences
www.teipireuoffice.blogpot.gr
 
University of West Attica
www.uniwa.gr

Universitat de les Illes Balears
www.uib.cat

Duale Hochschule Baden-Wurtemberg Heidenheim
www.heidenheim.dhbw.de

Universidade da Beira Interior
www.ubi.pt
 
Instituto Politecnico de Viseu
www.ipv.pt

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
www.ef.umb.sk
 
University of Economics in Bratislava
www.euba.sk
 
Zilinska univerzita v Ziline
www.uniza.sk

Izmir University of Economics
www.ieu.edu.tr
 
Beykent University Istanbul
www.beykent.edu.tr
 
Nuh  Naci Yazgan University
www.nny.edu.tr 
 
Ondokuz Mayis University
www.erasmus-en.omu.edu.tr
 
Mugla Sitki Kocman University
www.mu.edu.tr

University of Pannonia
www.uni-pannon.hu 

Universita Degli Studi di Perugia
www.unipg.it

Universita Degli Studi di Parma
www.unipr.it

Universita Degli Studi di Salerno
www.unisa.it 

Universita Degli Studi di Palermo
www.unipa.it