Wydział Ekonomii i Finansów

Interesariusze zewnętrzni

Interesariusze zewnętrzni

Na Wydziale Ekonomii i Finansów działa Rada Interesariuszy. Rada Interesariuszy to dobrowolne ciało opiniodawczo-doradczo-konsultacyjne utworzone z inicjatywy Dziekana Wydziału w trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. W Radzie Interesariuszy uczestniczą przedstawiciele podmiotów gospodarczych, jednostek administracji rządowej i samorządowej, instytucji finansowych oraz innych organizacji zainteresowanych jakością kształcenia studentów Wydziału Ekonomii i Finansów. Ponadto Rada Interesariuszy jest konsultantem przy tworzeniu nowych kierunków studiów oraz przy dokonywaniu zmian w obowiązujących programach kształcenia, wynika to z obowiązujących na Wydziale procedur Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Procedury regulujące funkcjonowanie Rady Interesariuszy Zewnętrznych na Wydziale Ekonomii i Finansów:

Członkowie Rady Interesariuszy to główni oferenci miejsc odbywania praktyk dla studentów na Wydziale Ekonomii i Finansów. Opinie Interesariuszy uwzględniane są zatem zarówno na etapie tworzenia programu studiów jak i na etapie jego realizacji – praktyki zawodowe. Mają one wpływ zarówno na koncepcję kształcenia jak i na realizację programu studiów.

Wykaz interesariuszy zewnętrznych:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
 • Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu
 • Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
 • MF Podatki Księgowość Finanse
 • Zakład Mleczarski FigAND s.j. Leszek Figarski & Wspólnicy
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
 • Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Agropol
 • TUiR Warta S.A.
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział w Radomiu
 • Biuro Poselskie Andrzeja Kosztowniaka
 • BCC – Loża Radom
 • Confirme
 • Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Radomskiego
 • PPHU Mamba s.j. Maków
 • KOMTECH sp. z o.o.
 • Radomskie Centrum Innowacji i Technologii
 • 42. Baza Lotnictwa Szkolnego
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Biuro Poselskie Leszka Ruszczyka
 • ROSA S.A.
 • Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
 • Bank Pekao S.A. II. Oddział w Radomiu
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • I Urząd Skarbowy w Radomiu
 • II Urząd Skarbowy w Radomiu
 • III Urząd Skarbowy w Radomiu
 • PZU Życie S.A.
 • RADMET  
 • Energo Coating sp. z o.o.
 • Urząd Miejski w  Radomiu
 • Urząd Gminy Wolanów
 • Randstad Polska sp. z o.o.
 • Biuro Rachunkowe ABAK s. c.
 • Auto-Gaz Centrum
 • RTBS Administrator sp. z o.o.
 • Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji