Wydział Ekonomii i Finansów

Uchwały Rady Wydziału

Rok akademicki 2018/2019

 • 134/2019/RW: nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr Maciejowi Abramowiczowi
 • 135/2019/RW: nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr Katarzynie Brożek
 • 136/2019/RW : wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Brożek
 • 137/2019/RW : nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr Justynie Kogut
 • 138/2019/RW : wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kogut
 • 139/2019/RW : nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr Ewelinie Markowskiej
 • 140/2019/RW : nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr Magdalenie Płacheckiej
 • 141/2019/RW : nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr Urszuli Wolskiej
 • 142/2019/RW : zmiana promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Celejewskiej
 • 143/2019/RW : zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr M.Mostowskiej
 • 144/2019/RW : zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Dominika Czerwonki-uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • 145/2019/RW : zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jarosława Figarskiego-uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • 146/2019/RW : zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jolanty Figury-Stawarz-uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • 147/2019/RW : zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Krawczyk-Sawickiej-uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • 148/2019/RW : zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marleny Krzosek
 • 149/2019/RW : zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Kubat-Sikorskiej-uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • 150/2019/RW : zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza Milo
 • 151/2019/RW : zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Łukasza Nogaja
 • 152/2019/RW : zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Pająk-uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • 153/2019/RW : przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem
 • 154/2019/RW : zaopiniowanie wniosku Dziekana o zatrudnienie dr Katarzyny Muchy w ramach umowy cywilnoprawnej w Katedrze Towaroznawstwa i Nauk o Jakości
 • 155/2019/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Markowskiej
 • 118/2019/RW : nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr Marcinowi Banaszkowi
 • 119/2019/RW : wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Macieja Abramowicza
 • 120/2019/RW : wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Macieja Abramowicza
 • 121/2019/RW : powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Macieja Abramowicza
 • 122/2019/RW : wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kogut
 • 123/2019/RW : wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Justyny Kogut
 • 124/2019/RW : powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Justyny Kogut
 • 125/2019/RW : zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia mgr Emilii Gulińskiej w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2019/2020
 • 126/2019/RW : zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia mgr Marii Maziarek-Kaźmierskiej w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2019/2020
 • 127/2019/RW : zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia mgr Bartłomieja Składanka w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2019/2020
 • 128/2019/RW : zaopiniowanie wniosku Dziekana o uruchomienie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa (specjalisty w zakresie filozofii prawa, etyki prawniczej, logiki prawniczej)
 • 129/2019/RW : przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem
 • 130/2019/RW : uchwalenie programu studiów podyplomowych Bankowość oraz jego dostosowania do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.)
 • 131/2019/RW : uchwalenie programu studiów podyplomowych Finanse oraz jego dostosowania do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.)
 • 132/2019/RW : uchwalenie programu studiów podyplomowych Rachunkowość oraz jego dostosowania do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.)
 • 133/2019/RW : przyjęcie programu dla przedmiotu Innowacje w Biznesie realizowanego w ramach projektu „Ścieżki Współpracy-wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”
 • Uchwała nr 90/2019/RW: zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Bartosza Bukały
 • Uchwała nr 91/2019/RW: zmiana promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Figarskiego
 • Uchwała nr 92/2019/RW: zmiana promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Szymonik
 • Uchwała nr 93/2019/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Brożek
 • Uchwała nr 94/2019/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Katarzyny Brożek
 • Uchwała nr 95/2019/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Katarzyny Brożek
 • Uchwała nr 96/2019/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Płacheckiej
 • Uchwała nr 97/2019/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Magdaleny Płacheckiej
 • Uchwała nr 98/2019/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Magdaleny Płacheckiej
 • Uchwała nr 99/2019/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Markowskiej
 • Uchwała nr 100/2019/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Eweliny Markowskiej
 • Uchwała nr 101/2019/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Eweliny Markowskiej
 • Uchwała nr 102/2019/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Wolskiej
 • Uchwała nr 103/2019/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Urszuli Wolskiej
 • Uchwała nr 104/2019/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Urszuli Wolskiej
 • Uchwała nr 105/2019/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dariusza Lesickiego
 • Uchwała nr 106/2019/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Dariusza Lesickiego
 • Uchwała nr 107/2019/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Dariusza Lesickiego
 • Uchwała nr 108/2019/RW: ponowne zatrudnienie dr hab. Jana L. Bednarczyka, prof. UTH Rad na tym samym stanowisku nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne na Uczelni
 • Uchwała nr 109/2019/RW: ponowne zatrudnienie dr Adama Rutkowskiego na tym samym stanowisku nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne na Uczelni
 • Uchwała nr 110/2019/RW: przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem
 • Uchwała nr 111/2019/RW: przyporządkowanie kierunku Administracja – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscyplin naukowych określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1818)
 • Uchwała nr 112/2019/RW: przyporządkowanie kierunku Administracja – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscyplin naukowych określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1818)
 • Uchwała nr 113/2019/RW: przyporządkowanie kierunku Ekonomia – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscyplin naukowych określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1818)
 • Uchwała nr 114/2019/RW: przyporządkowanie kierunku Ekonomia – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscyplin naukowych określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1818)
 • Uchwała nr 115/2019/RW: przyporządkowanie kierunku Prawo – studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1818)
 • Uchwała nr 116/2019/RW: przyporządkowanie kierunku Towaroznawstwo – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscyplin naukowych określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1818)
 • Uchwała nr 117/2019/RW: przyporządkowanie kierunku Towaroznawstwo – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscyplin naukowych określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1818)
 • Uchwała nr 77/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Beaty Zakrzewskiej
 • Uchwała nr 78/2019/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Beaty Zakrzewskiej
 • Uchwała nr 79/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr inż. Olgi Jagiełło
 • Uchwała nr 80/2019/RW: wyznaczenie dr hab.inż. Małgorzaty Kowalskiej, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Jagiełło
 • Uchwała nr 81/2019/RW: wyznaczenie dr Ewy Jabłońskiej na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Jagiełło
 • Uchwała nr 82/2019/RW: zaopiniowanie programu kształcenia dla kierunku Administracja I stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej obowiązującego od r. ak. 2019/2020
 • Uchwała nr 83/2019/RW: zaopiniowanie programu kształcenia dla kierunku Administracja II stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej obowiązującego od r. ak. 2019/2020
 • Uchwała nr 84/2019/RW: zaopiniowanie programu kształcenia dla kierunku Ekonomia I stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej obowiązującego od r. ak. 2019/2020
 • Uchwała nr 85/2019/RW: zaopiniowanie programu kształcenia dla kierunku Ekonomia II stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej obowiązującego od r. ak. 2019/2020
 • Uchwała nr 86/2019/RW: zaopiniowanie programu kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo I stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej obowiązującego od r. ak. 2019/2020
 • Uchwała nr 87/2019/RW: zaopiniowanie programu kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo II stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej obowiązującego od r. ak. 2019/2020
 • Uchwała nr 88/2019/RW: zaopiniowanie programu kształcenia dla kierunku Prawo jednolite magisterskie prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej obowiązującego od r. ak. 2019/2020
 • Uchwała nr 89/2019/RW: zaopiniowanie propozycji szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, na które planowana będzie przez Wydział rekrutacja w r. akademickim 2020/2021
 • Uchwała nr 62/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Adama Miernika
 • Uchwała nr 63/2019/RW: wyznaczenie dr hab. Jana L. Bednarczyka, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Adama Miernika
 • Uchwała nr 64/2019/RW: wyznaczenie dr Anety Kosztowniak na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Adama Miernika
 • Uchwała nr 65/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Kingi Górskiej
 • Uchwała nr 66/2019/RW: wyznaczenie dr hab. Jana L. Bednarczyka, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Kingi Górskiej
 • Uchwała nr 67/2019/RW: wyznaczenie dr Marzeny Sobol na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Kingi Górskiej
 • Uchwała nr 68/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Karoliny Krzemińskiej
 • Uchwała nr 69/2019/RW: wyznaczenie dr hab. Jana L. Bednarczyka, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Krzemińskiej
 • Uchwała nr 70/2019/RW: wyznaczenie dr Ireneusza Pszczółki na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Krzemińskiej
 • Uchwała nr 71/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr inż. Pauliny Mitrosz
 • Uchwała nr 72/2019/RW: wyznaczenie dr hab. inż. Małgorzaty Kowalskiej, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Mitrosz
 • Uchwała nr 73/2019/RW: wyznaczenie dr inż. Krzysztofa Golca na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Mitrosz
 • Uchwała nr 74/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr Katarzyny Sarny
 • Uchwała nr 75/2019/RW: wyznaczenie dr hab. inż. Tomasza Wasilewskiego, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sarny
 • Uchwała nr 76/2019/RW: wyznaczenie dr inż. Artura Seweryna na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sarny
 •  Uchwała nr 38/2019/RW: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Michałowi Dudkowi
 •  Uchwała nr 39/2019/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Michała Dudka
 • Uchwała nr 40/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Grzegorza Cygana
 • Uchwała nr 41/2019/RW: wyznaczenie prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Cygana
 • Uchwała nr 42/2019/RW: wyznaczenie dr Izabeli Młynarzewskiej-Borowiec na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Cygana
 • Uchwała nr 43/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Rafała Czupryna
 • Uchwała nr 44/2019/RW: wyznaczenie prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Rafała Czupryna
 • Uchwała nr 45/2019/RW: wyznaczenie dr Grażyny Olszewskiej na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Rafała Czupryna
 • Uchwała nr 46/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Amandy Majchrowskiej
 • Uchwała nr 47/2019/RW: wyznaczenie prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Amandy Majchrowskiej
 • Uchwała nr 48/2019/RW: wyznaczenie dr Łukasza Zięby na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Amandy Majchrowskiej
 • Uchwała nr 49/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Joanny Tarnawskiej
 • Uchwała nr 50/2019/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Tarnawskiej
 • Uchwała nr 51/2019/RW: wyznaczenie dr Radosława Lufta na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Joanny Tarnawskiej
 • Uchwała nr 52/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr inż. Konrada Rojka
 • Uchwała nr 53/2019/RW: wyznaczenie dr hab. inż. Anny Mężyk, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Konrada Rojka
 • Uchwała nr 54/2019/RW: wyznaczenie dr Izabeli Młynarzewskiej-Borowiec na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Konrada Rojka
 • Uchwała nr 55/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr Łukasza Wójtowicza
 • Uchwała nr 56/2019/RW: wyznaczenie prof. dr hab. inż. Jerzego Żuchowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Wójtowicza
 • Uchwała nr 57/2019/RW: wyznaczenie dr Radosława Lufta na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Wójtowicza
 • Uchwała nr 58/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Katarzyny Kaczmarczyk
 • Uchwała nr 59/2019/RW: wyznaczenie dr hab. Jana L. Bednarczyka, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kaczmarczyk
 • Uchwała nr 60/2019/RW: wyznaczenie dr Marzeny Sobol na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kaczmarczyk
 • Uchwała nr 61/2019/RW: ponowne zatrudnienie dr hab. Wiesława Macierzyńskiego, prof. UTH Rad na tym samym stanowisku nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne na Uczelni
 • Uchwała nr 14/2019/RW: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo mgr Sławomirowi Janasowi
 • Uchwała nr 15/2019/RW: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Elżbiecie Noworol-Luft
 • Uchwała nr 16/2019/RW: wyróżnienienie rozprawy doktorskiej mgr Sławomira Janasa
 • Uchwała nr 17/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr inż. Moniki Babut
 • Uchwała nr 18/2019/RW: wyznaczenie dr hab. inż. Małgorzaty Kowalskiej, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Babut
 • Uchwała nr 19/2019/RW: wyznaczenie dr inż. Urszuli Piotrowskiej na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Babut
 • Uchwała nr 20/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr Aleksandry Celejewskiej
 • Uchwała nr 21/2019/RW: wyznaczenie dr hab. inż. Bożeny Boryckiej, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Celejewskiej
 • Uchwała nr 22/2019/RW: wyznaczenie dr inż. Magdaleny Paździor na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Celejewskiej
 • Uchwała nr 23/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Grzegorza Czapskiego
 • Uchwała nr 24/2019/RW: wyznaczenie prof. dr hab. Katarzyny Głąbickiej-Auleytner na promotora rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Czapskiego
 • Uchwała nr 25/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Małgorzaty Misiak
 • Uchwała nr 26/2019/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Misiak
 • Uchwała nr 27/2019/RW: wyznaczenie dr Jolanty Borek na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Misiak
 • Uchwała nr 28/2019/RW: zmiana uchwały nr 170/2018/RW z dnia 20.12.2018 r. w sprawie upoważnienia doktorantów do prowadzenia zajęć z przedmiotów wyrównawczych
 • Uchwała nr 29/2019/RW: upoważnienia doktorantów do prowadzenia zajęć z przedmiotów wyrównawczych
 • Uchwała nr 30/2019/RW: przyjęcie Procedury Antyplagiatowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Uchwała nr 31/2019/RW: przyjęcie projektu efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia I stopnia obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała nr 32/2019/RW: przyjęcie projektu efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia II stopnia obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała nr 33/2019/RW: przyjęcie projektu efektów uczenia się dla kierunku Administracja I stopnia obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała nr 34/2019/RW: przyjęcie projektu efektów uczenia się dla kierunku Administracja II stopnia obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała nr 35/2019/RW: przyjęcie projektu efektów uczenia się dla kierunku Towaroznawstwo I stopnia obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała nr 36/2019/RW: przyjęcie projektu efektów uczenia się dla kierunku Towaroznawstwo II stopnia obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała nr 37/2019/RW: przyjęcie projektu efektów uczenia się dla kierunku Prawo studia jednolite magisterskie obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
 • Uchwała nr 1/2019/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marcina Banaszka
 • Uchwała nr 2/2019/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Marcina Banaszka
 • Uchwała nr 3/2019/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Marcina Banaszka
 • Uchwała nr 4/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Joanny Bugajewskiej – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 5/2019/RW: wyznaczenie prof. dr hab. Katarzyny Głąbickiej-Auleytner na promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Bugajewskiej
 • Uchwała nr 6/2019/RW: wyznaczenie dr Agaty Jaździk-Osmólskiej na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Joanny Bugajewskiej
 • Uchwała nr 7/2019/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr inż. Piotra Szymczaka
 • Uchwała nr 8/2019/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Szymczaka
 • Uchwała nr 9/2019/RW: wyznaczenie dr inż.  Pawła Kozubka na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż.  Piotra Szymczaka
 • Uchwała nr 10/2019/RW: zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Tomasza Dąbrowskiego
 • Uchwała nr 11/2019/RW: zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Grzegorza Zielińskiego
 • Uchwała nr 12/2019/RW: zaopiniowanie wniosku Dziekana o zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej jednej osoby w Katedrze Towaroznawstwa i Nauk o Jakości
 • Uchwała nr 13/2019/RW: zatwierdzenie zmian w składzie Zarządu Koła Naukowego FAKTURA
 • Uchwała nr 161/2018/RW: zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marleny Krzosek – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 162/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Agnieszki Rozwadowskiej
 • Uchwała nr 163/2018/RW: wyznaczenie dr hab. Anny Mężyk, prof. UTH na promotora roz-prawy doktorskiej mgr Agnieszki Rozwadowskiej
 • Uchwała nr 164/2018/RW: wyznaczenie dr Pauliny Nowak na promotora pomocniczego roz-prawy doktorskiej mgr Agnieszki Rozwadowskiej
 • Uchwała nr 165/2018/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Sławomira Janasa
 • Uchwała nr 166/2018/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Sławomira Janasa
 • Uchwała nr 167/2018/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Sławomira Janasa
 • Uchwała nr 168/2018/RW: zaopiniowanie wniosku Dziekana dotyczącego zmiany stanowiska dr hab. Mariusza Wieczorka
 • Uchwała nr 169/2018/RW: zaopiniowanie kandydatury na funkcję Kierownika Zakładu Prawa Prywatnego i Gospodarczego na kadencję od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r
 • Uchwała nr 170/2018/RW: upoważnienie doktorantów do prowadzenia zajęć z przedmiotów wyrównawczych w formie wykładów pod kierunkiem opiekunów naukowych w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 171/2018/RW: zmiana uchwały nr 76/2016/RW z dnia 27.10.2016 w sprawie składu kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia na kadencję od 01.11.2016 r. do 31.10.2020 r.
 • Uchwała nr 172/2018/RW: zaopiniowanie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na rok akademicki 2019/2020, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych
 • Uchwała nr 173/2018/RW: zaopiniowania limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na rok akademicki 2019/2020 dla osób przyję-tych na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się
 • Uchwała nr 138/2018/RW: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Andrzejowi Abramowiczowi
 • Uchwała nr 139/2018/RW: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Ewie Elżbiecie Ćpak
 • Uchwała nr 140/2018/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Elżbiety Ćpak
 • Uchwała nr 141/2018/RW: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Karolowi Sadurskiemu
 • Uchwała nr 142/2018/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Karola Sadurskiego
 • Uchwała nr 143/2018/RW: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo mgr Stanisławowi Gera
 • Uchwała nr 144/2018/RW: zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcina Nowaka
 • Uchwała nr 145/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Marcina Banaszka
 • Uchwała nr 146/2018/RW: wyznaczenia dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Marcina Banaszka
 • Uchwała nr 147/2018/RW: wyznaczenie dr Katarzyny Brzozowskiej-Rup na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Marcina Banaszka
 • Uchwała nr 148/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Magdy Chmiel- uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 149/2018/RW: wyznaczenie dr hab. Małgorzaty Lotko, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Magdy Chmiel-uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 150/2018/RW: wyznaczenia dr inż. Magdaleny Paździor na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Magdy Chmiel-uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 151/2018/RW: wszczęcia przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Agnieszki Hartleb-uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 152/2018/RW: wyznaczenia dr hab. Anny Mężyk, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Hartleb-uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 153/2018/RW: wyznaczenia dr Beaty Zagożdżon na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Hartleb-uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 154/2018/RW: zmiana recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Noworol-Luft
 • Uchwała nr 155/2018/RW: powołanie recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Noworol-Luft
 • Uchwała nr 156/2018/RW: zmiana składu komisji doktorskiej dla mgr Elzbiety Noworol-Luft
 • Uchwała nr 157/2018/RW: rozpatrzenie sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych za rok akademicki 2017/2018
 • Uchwała nr 158/2018/RW: rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Studiów Doktoranckich z funkcjonowania studiów doktoranckich w roku 2017/2018
 • Uchwała nr 159/2018/RW: rozpatrzenie sprawozdania Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2017/2018
 • Uchwała nr 160/2018/RW: rozpatrzenie raportu Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia za rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2017/2018

 • Uchwała nr 106/2018/RW: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Arturowi Orłowi
 • Uchwała nr 107/2018/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Noworol-Luft
 • Uchwała nr 108/2018/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Elżbiety Noworol-Luft
 • Uchwała nr 109/2018/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenie egzaminów doktorskich dla mgr Elżbiety Noworol-Luft
 • Uchwała nr 110/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Zenona Wajdy
 • Uchwała nr 111/2018/RW: wyznaczenie prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Zenona Wajdy
 • Uchwała nr 112/2018/RW: wyznaczenie dr Marzanny Lament na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Zenona Wajdy
 • Uchwała nr 113/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr Jarosława Figarskiego – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 114/2018/RW: wyznaczenie dr hab. Reginy Borek-Wojciechowskiej, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Jarosława Figarskiego – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 115/2018/RW: wyznaczenie dr inż.  Magdaleny Paździor na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Jarosława Figarskiego – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 116/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr Anny Szymonik – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 117/2018/RW: wyznaczenie dr hab. Reginy Borek-Wojciechowskiej, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Szymonik-uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 118/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr Małgorzaty Alicji Kozłowskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 119/2018/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Alicji Kozłowskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 120/2018/RW: wyznaczenia dr Przemysława Misiurskiego na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Alicji Kozłowskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 121/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr Aleksandry Kubat-Sikorskiej – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 122/2018/RW: wyznaczenie dr hab. inż. Tomasza Wasilewskiego, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kubat-Sikorskiej – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 123/2018/RW: wyznaczenie dr inż. Artura Seweryna na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kubat-Sikorskiej – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 124/2018/RW: zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Macieja Abramowicza – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 125/2018/RW: zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Dominika Czerwonki – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 126/2018/RW: zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jolanty Figury-Stawarz-uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 127/2018/RW: zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Krawczyk-Sawickiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 128/2018/RW: zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Martyny Mostowskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 129/2018/RW: zmiana uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Pająk – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 130/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie kontynuacji zatrudnienia przez prof. dr hab. Kazimierza Ortyńskiego
 • Uchwała nr 131/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie kontynuacji zatrudnienia przez dr hab. Wojciecha Sońty, prof. UTH
 • Uchwała nr 132/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie kandydatury na funkcję pełniącego obowiązki Kierownika Zakładu Prawa Prywatnego i Gospodarczego na kadencję od 31.10.2018r. do 31.12.2020r.
 • Uchwała nr 133/2018/RW: zaopiniowanie wniosków studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2018/2019
 • Uchwała nr 134/2018/RW: zaopiniowania wniosku dziekana w sprawie zatrudnienia dr Mirosława Kopcia w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 135/2018/RW: zaopiniowania wniosku dziekana w sprawie zatrudnienia dr Doroty Stolarek w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 136/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana o uruchomienie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie prawa i postępowania cywilnego w Katedrze Prawa
 • Uchwała nr 137/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana o uruchomienie konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie prawa karnego w Katedrze Prawa
 • Uchwała nr 77/2018/RW: nadanie mgr Agacie Jaździk-Osmólskiej stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 • Uchwała nr 78/2018/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Jaździk-Osmólskiej
 • Uchwała nr 79/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia dla mgr Agnieszki Kwiatkowskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 80/2018/RW: wyznaczenie prof. dr hab. Kazimierza Ortyńskiego, prof. zw. na promotora rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kwiatkowskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 81/2018/RW: wyznaczenie dr Marzanny Lament na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kwiatkowskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 82/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia dla mgr Andrzeja Gumieniczka
 • Uchwała nr 83/2018/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH Rad.na promotora rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Gumieniczka
 • Uchwała nr 84/2018/RW: wyznaczenie dr Piotra Boliboka na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Gumieniczka
 • Uchwała nr 85/2018/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ewy Ćpak
 • Uchwała nr 86/2018/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Ewy Ćpak
 • Uchwała nr 87/2018/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Ewy Ćpak
 • Uchwała nr 88/2018/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Karola Sadurskiego
 • Uchwała nr 89/2018/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Karola Sadurskiego
 • Uchwała nr 90/2018/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Karola Sadurskiego
 • Uchwała nr 91/2018/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Abramowicza
 • Uchwała nr 92/2018/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Andrzeja Abramowicza
 • Uchwała nr 93/2018/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Andrzeja Abramowicza
 • Uchwała nr 94/2018/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Stanisława Gery
 • Uchwała nr 95/2018/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Stanisława Gery
 • Uchwała nr 96/2018/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Stanisława Gery
 • Uchwała nr 97/2018/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Michała Dudka
 • Uchwała nr 98/2018/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Michała Dudka
 • Uchwała nr 99/2018/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Michała Dudka
 • Uchwała nr 100/2018/RW: przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem
 • Uchwała nr 101/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia dr Wojciecha Wojtyły w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 102/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia mgr Ewy Gwiazdowskiej w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 103/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia mgr Marii Maziarek-Kaźmierskiej w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 104/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa (specjalisty w zakresie prawa karnego)
 • Uchwała nr 105/2018/RW: zmiana składu Rady Programowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Uchwała nr 51/2018/RW: nadanie mgr Łukaszowi Wójtowiczowi stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 • Uchwała nr 52/2018/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Wójtowicza
 • Uchwała nr 53/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia dla mgr Katarzyny Brożek – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 54/2018/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Brożek – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 55/2018/RW: wyznaczenie dr Anny Wolak-Tuzimek na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Brożek – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 56/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia dla mgr Magdaleny Płacheckiej – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 57/2018/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Płacheckiej – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 58/2018/RW: wyznaczenie dr Marzanny Lament na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Płacheckiej – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 59/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Justyny Kogut – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 60/2018/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kogut-uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 61/2018/RW: wyznaczenie dr Anny Wolak-Tuzimek na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kogut – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 62/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Urszuli Wolskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 63/2018/RW: wyznaczenie dr hab. Wojciecha Sońty, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Wolskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 64/2018/RW: wyznaczenie dr Marka Pypecia na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Wolskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 •  Uchwała nr 65/2018/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Artura Orła
 • Uchwała nr 66/2018/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Artura Orła
 • Uchwała nr 67/2018/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Artura Orła
 • Uchwała nr 68/2018/RW: przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem (Wosztyl Martyna)
 • Uchwała nr 69/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie powołania dr hab. Stanisława Grobla, prof. UTH Rad. do pełnienia funkcji kierownika Zakładu Prawa Prywatnego i Gospodarczego na okres od 01.07.2018r. do 31.12.2020r.
 • Uchwała nr 70/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie powołania prof. dr hab. Kazimierza Ortyńskiego do pełnienia funkcji kierownika Katedry Finansów i Ubezpieczeń na okres od 01.07.2018r. do 31.12.2020r.
 • Uchwała nr 71/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie powołania prof. dr hab. Kazimierza Ortyńskiego do pełnienia funkcji kierownika Zakładu Ubezpieczeń na okres od 01.07.2018r. do 31.12.2020r.
 • Uchwała nr 72/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie powołania dr hab. Joanny Smarż, prof. UTH Rad. do pełnienia funkcji kierownika Zakładu Prawa Publicznego na okres od 01.07.2018r. do 31.12.2020r.
 • Uchwała nr 73/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie powołania dr hab. Wojciecha Sońty, prof. UTH Rad. do pełnienia funkcji kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości na okres od 01.07.2018r. do 31.12.2020r.
 • Uchwała nr 74/2018/RW: zmiana uchwały Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych nr 76/2016/RW z dnia 27.10.2016 r. w sprawie składu kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia na kadencję od 01.11.2016 r. do 31.10.2020 r.
 • Uchwała nr 75/2018/RW: zaopiniowanie utworzenia modułu obieralnego (specjalności) International Business and Finance na kierunku „Ekonomia” –  studia I stopnia o profilu kształcenia ogólnoakademickim, prowadzonych w języku angielskim w formie stacjonarnej przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Uchwała nr 76/2018/RW: uchwalenie zmian w programie studiów, w tym planie studiów, dla kierunku „Ekonomia” – studia I stopnia o profilu kształcenia ogólnoakademickim, prowadzonych w formie stacjonarnej przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych w związku z utworzeniem modułu obieralnego (specjalności) International Business and Finance, prowadzonej w języku angielskim
 • Uchwała nr 40/2018/RW: “zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zmiany stanowiska dr Pawła Świtala”
 • Uchwała nr 41/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr inż.  Stanisława Gery – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 42/2018/RW: wyznaczenie dr hab. Małgorzaty Lotko prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Stanisława Gery – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 43/2018/RW: wyznaczenie dr Moniki Żuchowskiej – Grzywacz na promotora pomocniczego  rozprawy doktorskiej mgr inż. Stanisława Gery – uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 44/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr inż. Magdaleny Woźniak – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 45/2018/RW: wyznaczenie dr hab. inż. Małgorzaty Kowalskiej prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Woźniak – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 46/2018/RW: wyznaczenie dr inż. Magdaleny Paździor na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Woźniak – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 47/2018/RW: zaopiniowanie propozycji zasad postępowania kwalifikacyjnego przy rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020
 • Uchwała nr 48/2018/RW: propozycja zasad rekrutacji obywateli polskich na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia i towaroznawstwo
 • Uchwała nr 49/2018/RW: propozycja zasad rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia i towaroznawstwo
 • Uchwała nr 50/2018/RW: wprowadzenie zmian w zasadach przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych na UTH Radom
 • Uchwała nr 14/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr hab. Tadeusza Bojarskiego
 • Uchwała nr 15/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr hab. Kazimierza Ortyńskiego
 • Uchwała nr 16/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Stanisława Grobela, prof. UTH Rad.
 • Uchwała nr 17/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Agnieszki Kacprzak, prof. UTH Rad.
 • Uchwała nr 18/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Sławomira Patyry, prof. UTH Rad.
 • Uchwała nr 19/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Joanny Smarż, prof. UTH Rad.
 • Uchwała nr 20/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Wojciecha Sońty, prof. UTH Rad.
 • Uchwała nr 21/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Joanny Bukowskiej
 • Uchwała nr 22/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Dąbrowskiej
 • Uchwała nr 23/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Katarzyny Kalinowskiej
 • Uchwała nr 24/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Małgorzaty Prackiej
 • Uchwała nr 25/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Łukasza Zięby
 • Uchwała nr 26/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Pawła Świtala
 • Uchwała nr 27/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr Sławomira Janasa – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 28/2018/RW: wyznaczenie dr hab. inż. Małgorzaty Kowalskiej, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Sławomira Janasa – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 29/2018/RW: wyznaczenie dr Moniki Żuchowskiej – Grzywacz na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Sławomira Janasa – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 30/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych, w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr inż.  Magdaleny Zwierzchowskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 31/2018/RW: wyznaczenie dr hab.  Małgorzaty Lotko, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Zwierzchowskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 32/2018/RW: wyznaczenie dr inż. Magdaleny Paździor na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Zwierzchowskiej – uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 33/2018/RW: zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Noworol-Luft
 • Uchwała nr 34/2018/RW: zmiana komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego dla mgr Łukasza Wójtowicza
 • Uchwała nr 35/2018/RW: wprowadzenie zmian w regulaminie sprawowania opieki dydaktycznej i naukowej nad doktorantami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych na UTH Radom
 • Uchwała nr 36/2018/RW: wprowadzenie zmian w zasadach przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych na UTH Radom
 • Uchwała nr 37/2018/RW: zmiana uchwały Rady Wydziału Nr 17/2015/RW z dnia 19.03.2015 w sprawie przyjęcia procedury oceny zasobów materialnych i środków wsparcia dla studentów Wydziału Ekonomicznego UTH Rad.
 • Uchwała nr 38/2018/RW: zmiana uchwały Rady Wydziału Nr 19/2015/RW z dnia 19.03.2015 w sprawie przyjęcia procedury ewaluacji kadry niebędącej pracownikami dydaktycznymi Wydziału Ekonomicznego UTH Rad.
 • Uchwała nr 39/2018/RW: wprowadzenie zmian w programie studiów kierunku Administracja – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 6/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa (specjalisty w zakresie prawa karnego i postępowania karnego) (specjalisty w zakresie prawa karnoskarbowego i prawa finansowego)
 • Uchwała nr 7/2018/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa (specjalisty w zakresie prawa karnego i postępowania karnego)
 • Uchwała nr 8/2018/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agaty Jaździk-Osmólskiej
 • Uchwała nr 9/2018/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Agaty Jaździk-Osmólskiej
 • Uchwała nr 10/2018/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Agaty Jaździk-Osmólskiej
 • Uchwała nr 11/2018/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Eweliny Markowskiej – uczestnika studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 12/2018/RW: wyznaczenie dr hab. Wojciecha Sońty, prof. UTH Rad. na promotora rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Markowskiej – uczestnika studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 13/2018/RW: wyznaczenie dr Marka Pypecia na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Markowskiej – uczestnika studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 1/2018/RW: zmiana uchwały Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych nr 7/2016/RW z dnia 21.01.2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020
 • Uchwała nr 2/2018/RW: zaopiniowanie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na rok akademicki 2018/2019, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych
 • Uchwała nr 3/2018/RW: zaopiniowanie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na rok akademicki 2018/2019 dla osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia
 • Uchwała nr 4/2018/RW: wprowadzenie zmian w programie studiów kierunku Administracja  – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 5/2018/RW: zmiana uchwały Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych nr 58/2016/RW z dnia 23.09.2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Uchwała nr 144/2017/RW: rozpatrzenie sprawozdania Dziekana z działalności WNEiP UTH Rad. za r. ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 145/2017/RW: dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku Administracja I stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • Uchwała nr 146/2017/RW: dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku Administracja II stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • Uchwała nr 147/2017/RW: dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku Ekonomia I stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • Uchwała nr 148/2017/RW: dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku Ekonomia II stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • Uchwała nr 149/2017/RW: dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku Towaroznawstwo I stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • Uchwała nr 150/2017/RW: dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku Towaroznawstwo II stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • Uchwała nr 134/2014/RW: przyjęcie sprawozdania Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2016/2017
 • Uchwała nr 135/2017/RW: przyjęcie sprawozdania Wydziałej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia za rok akademicki 2016/2017
 • Uchwała nr 136/2017/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo mgr inż. Arturowi Sewerynowi
 • Uchwała nr 137/2017/RW: wyróżnienie rozprawy doktorksiej mgr inż. Artura Seweryna
 • Uchwała nr 138/2017/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Wójtowicza
 • Uchwała nr 139/2017/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Łukasza Wójtowicza
 • Uchwała nr 140/2017/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Łukasza Wójtowicza
 • Uchwała nr 141/2017/RW: wyznaczenie dr Anety Kosztowniak na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny Pająk
 • Uchwała nr 142/2017/RW: zmiana pomocniczego opiekuna naukowego doktorantki mgr Marty Ratuszyńskiej
 • Uchwała nr 143/2017/RW: przyjęcie sprawozdania Kierownika Studiów Doktoranckich dotyczące funkcjonowania studiów doktoranckich w r. ak. 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017

 • Uchwała nr 107/2017/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Marka Michała Wikińskiego
 • Uchwała nr 108/2017/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Zdzisława Antoniego Wojdygowskiego
 • Uchwała nr 109/2017/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Radosława Lufta
 • Uchwała nr 110/2017/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Radosława Lufta
 • Uchwała nr 111/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Ewy Ćpak
 • Uchwała nr 112/2017/RW: wyznaczenie dr hab. Jana L. Bednarczyka, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Ewy Ćpak
 • Uchwała nr 113/2017/RW: wyznaczenie dr Doroty Miłek na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Ewy Ćpak
 • Uchwała nr 114/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr inż. Jolanty Figury-Stawarz
 • Uchwała nr 115/2017/RW: wyznaczenie dr hab. inż. Tomasza Wasilewskiego, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Jolanty Figury-Stawarz
 • Uchwała nr 116/2017/RW: wyznaczenie dr inż. Marty Ogorzałek na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Jolanty Figury-Stawarz
 • Uchwała nr 117/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Anny Pająk
 • Uchwała nr 118/2017/RW: wyznaczenie dr hab. Wiesława Macierzyńskiego, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Pająk
 • Uchwała nr 119/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Joanny Żukowskiej-Kality
 • Uchwała nr 120/2017/RW: wyznaczenie dr hab. Jana L. Bednarczyka, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Żukowskiej-Kality
 • Uchwała nr 121/2017/RW: wyznaczenie dr Marzeny Sobol na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Joanny Żukowskiej-Kality
 • Uchwała nr 122/2017/RW: przypisanie poziomu PRK do klasyfikacji podyplomowej z zakresu “Bankowość”; określenie efektów kształcenia i uchwalenie programu studiów podyplomowych dla tej specjalności
 • Uchwała nr 123/2017/RW: przypisanie poziomu PRK do klasyfikacji podyplomowej z zakresu “Rachunkowość”; określenie efektów kształcenia i uchwalenie programu studiów podyplomowych dla tej specjalności
 • Uchwała nr 124/2017/RW: przypisanie poziomu PRK do klasyfikacji podyplomowej z zakresu “Finanse”; określenie efektów kształcenia i uchwalenie programu studiów podyplomowych dla tej specjalności
 • Uchwała nr 125/2017/RW: upoważnienie doktorantki mgr Anny Krawczyk-Sawickiej do prowadzenia w r. ak. 2017/2018 wykładu z przedmiotu: „Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie”
 • Uchwała nr 126/2017/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia mgr Ewy Gwiazdowskiej w ramach umowy cywilnoprawnej w roku ak. 2017/2018
 • Uchwała nr 127/2017/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia mgr Marii Maziarek-Kaźmierskiej w ramach umowy cywilnoprawnej w roku ak. 2017/2018
 • Uchwała nr 128/2017/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia dr Wojciecha Wojtyły w ramach umowy cywilnoprawnej w roku ak. 2017/2018
 • Uchwała nr 129/2017/RW: zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Andrzeja Lipińskiego w ramach połowy czasu pracy na okres 1.10.2017 do 31.07.2018
 • Uchwała nr 130/2017/RW: zmiana stanowiska dla dr Marka Wikińskiego
 • Uchwała nr 131/2017/RW: zmiana stanowiska dla dr Radosława Lufta
 • Uchwała nr 132/2017/RW: zaopiniowanie wniosków studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium MNiSZW na rok ak. 2017/2018
 • Uchwała nr 133/2017/RW: przyznanie dyplomów z wyróżnieniem
 • Uchwała nr 47/2017/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Pawłowi Albertowi Kornecie
 • Uchwała nr 48/2017/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Pawła Alberta Kornety
 • Uchwała nr 49/2017/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Radosława Lufta
 • Uchwała nr 50/2017/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Radosława Lufta
 • Uchwała nr 51/2017/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Radosława Lufta
 • Uchwała nr 52/2017/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marka Michała Wikińskiego
 • Uchwała nr 53/2017/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Marka Michała Wikińskiego
 • Uchwała nr 54/2017/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Marka Michała Wikińskiego
 • Uchwała nr 55/2017/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Zdzisława Antoniego Wojdygowskiego
 • Uchwała nr 56/2017/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Zdzisława Antoniego Wpjdygowskiego
 • Uchwała nr 57/2017/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Zdzisława Antoniego Wojdygowskiego
 • Uchwała nr 58/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Martyny Mostowskiej
 • Uchwała nr 59/2017/RW: wyznaczenie prof. S. Bukowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Martyny Mostowskiej
 • Uchwała nr 60/2017/RW: wyznaczenie dr E. Siek na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Martyny Mostowskiej
 • Uchwała nr 61/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Łukasza Nogaja
 • Uchwała nr 62/2017/RW: wyznaczenie prof. S. Bukowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Nogaja
 • Uchwała nr 63/2017/RW: wyznaczenie dr Marzanny Lament na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Nogaja
 • Uchwała nr 64/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Artura Orła
 • Uchwała nr 65/2017/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Artura Orła
 • Uchwała nr 66/2017/RW: wyznaczenie dr Grażyny Kozuń-Cieślak na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Artura Orła
 • Uchwała nr 67/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Łukasza Wójtowicza
 • Uchwała nr 68/2017/RW: wyznaczenie dr hab. Aleksandra Lotko, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Wójtowicza
 • Uchwała nr 69/2017/RW: wyznaczenie dr Anety Kosztowniak na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Wójtowicza
 • Uchwała nr 70/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Macieja Abramowicza
 • Uchwała nr 71/2017/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Macieja Abramowicza
 • Uchwała nr 72/2017/RW: wyznaczenie dr Grażyny Kozuń-Cieślak na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Macieja Abramowicza
 • Uchwała nr 73/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Andrzeja Abramowicza
 • Uchwała nr 74/2017/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Abramowicza
 • Uchwała nr 75/2017/RW: wyznaczenie dr Katarzyny Sieradzkiej na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Macieja Abramowicza
 • Uchwała nr 76/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Marleny Krzosek
 • Uchwała nr 77/2017/RW: wyznaczenie dr hab. Jana L. Bednarczyka, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Marleny Krzosek
 • Uchwała nr 78/2017/RW: wyznaczenie dr Marzeny Sobol na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Marleny Krzosek
 • Uchwała nr 79/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Karola Sadurskiego
 • Uchwała nr 80/2017/RW: wyznaczenie dr hab. Jana L. Bednarczyka, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Karola Sadurskiego
 • Uchwała nr 81/2017/RW: wyznaczenie dr Anety Kosztowniak na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Karola Sadurskiego
 • Uchwała nr 82/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Marcina Nowaka
 • Uchwała nr 83/2017/RW: wyznaczenie prof. dr hab. inż. Jerzego Żuchowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Marcina Nowaka
 • Uchwała nr 84/2017/RW: wyznaczenie dr inż. Magdaleny Paździor na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Marcina Nowaka
 • Uchwała nr 85/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr inż. Dominika Czerwonki
 • Uchwała nr 86/2017/RW: wyznaczenie dr hab. inż. Tomasza Wasilewsiego, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Dominika Czerwonki
 • Uchwała nr 87/2017/RW: wyznaczenie dr Anity Bocho-Janiszewskiej na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Dominika Czerwonki
 • Uchwała nr 88/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr inż. Agnieszki Jendrychy
 • Uchwała nr 89/2017/RW: wyznaczenie dr hab. Bożeny Boryckiej, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jendrychy
 • Uchwała nr 90/2017/RW: wyznaczenie dr Anity Białkowskiej na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jendrychy
 • Uchwała nr 91/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr inż. Łukasza Milo
 • Uchwała nr 92/2017/RW: wyznaczenie dr hab. Bożeny Boryckiej, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Milo
 • Uchwała nr 93/2017/RW: wyznaczenie dr Anity Białkowskiej na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Milo
 • Uchwała nr 94/2017/RW: uchwalenie programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku Ekonomia I stopnia o profilu kształcenia ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez WNEiP do określonych uchwałą Senatu efektów kształcenia
 • Uchwała nr 95/2017/RW: uchwalenie programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku Ekonomia II stopnia o profilu kształcenia ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez WNEiP do określonych uchwałą Senatu efektów kształcenia
 • Uchwała nr 96/2017/RW: przyjęcie efektów kształcenia na kierunku Ekonomia III stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej obowiązujące od roku 2017/2018
 • Uchwała nr 97/2017/RW: przyjęcie planów i programów studiów na kierunku Ekonomia III stopnia o profilu kształcenia ogólnoakademickim prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 98/2017/RW: uchwalenie programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku Administracja I stopnia o profilu kształcenia ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez WNEiP do określonych uchwałą Senatu efektów kształcenia
 • Uchwała nr 99/2017/RW: uchwalenie programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku Adminsitracja II stopnia o profilu kształcenia ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez WNEiP do określonych uchwałą Senatu efektów kształcenia
 • Uchwała nr 100/2017/RW: uchwalenie programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku Towaroznawstwo I stopnia o profilu kształcenia ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez WNEiP do określonych uchwałą Senatu efektów kształcenia
 • Uchwała nr 101/2017/RW: uchwalenie programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku Towaroznawstwo II stopnia o profilu kształcenia ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez WNEiP do określonych uchwałą Senatu efektów kształcenia
 • Uchwała nr 102/2017/RW: przyjęcie efektów kształcenia na kierunku Towaroznawstwo III stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej obowiązujące od roku 2017/2018
 • Uchwała nr 103/2017/RW: przyjęcie planów i programów studiów na kierunku Towaroznawstwo III stopnia o profilu kształcenia ogólnoakademickim prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 104/2017/RW: uchwalenie programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku Prawo studia jednolite magisterskie o profilu kształcenia praktycznym, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez WNEiP do określonych uchwałą Senatu efektów kształcenia
 • Uchwała nr 105/2017/RW: uchwalenie zmian w planach studiów na kierunkach: AD I stopnia; AD I i II stopnia; EK I stopnia; EK I i II stopnia; TW I i II stopnia; PD I stopnia; PR
 • Uchwała nr 106/2017/RW: przyznanie dyplomów z wyróżnieniem
 • Uchwała nr 37/2017/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Darii Moskwy-Bęczkowskiej
 • Uchwała nr 38/2017/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Darii Moskwy-Bęczkowskiej
 • Uchwała nr 39/2017/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Seweryna
 • Uchwała nr 40/2017/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej dla mgr inż. Artura Seweryna
 • Uchwała nr 41/2017/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr inż. Artura Seweryna
 • Uchwała nr 42/2017/RW: upoważnienie nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora do kierowania magisterską pracą dyplomową
 • Uchwała nr 43/2017/RW: powołanie zespołu ekspertów do porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji podyplomowej z zakresu rachunkowości
 • Uchwała nr 44/2017/RW: powołanie zespołu ekspertów do porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji podyplomowej z zakresu finansów
 • Uchwała nr 45/2017/RW: powołanie zespołu ekspertów do porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji podyplomowej z zakresu organizacji i zarządzania
 • Uchwała nr 46/2017/RW: powołanie zespołu ekspertów do porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji podyplomowej z zakresu bankowości
 • Uchwała nr 20/2017/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pawła Alberta Kornety
 • Uchwała nr 21/2017/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Pawła Alberta Kornety
 • Uchwała nr 22/2017/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Pawła Alberta Kornety
 • Uchwała nr 23/2017/RW: udzielenie zgody na skierowanie dr Marzanny Lament na odbycie stażu naukowego
 • Uchwała nr 24/2017/RW: udzielenie zgody na skierowanie dr Anny Wolak-Tuzimek na odbycie stażu naukowego
 • Uchwała nr 25/2017/RW: zaopiniowanie propozycji zasad rekrutacji na studia w r. ak. 2018/2019 na WNEiP
 • Uchwała nr 26/2017/RW: zaopiniowanie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 na WNEiP
 • Uchwała nr 27/2017/RW: zmiany efektów kształcenia dla kierunku Ekonomia studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 28/2017/RW: zmiany efektów kształcenia dla kierunku Ekonomia studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 29/2017/RW: zmiany efektów kształcenia dla kierunku Administracja studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 30/2017/RW: zmiany efektów kształcenia dla kierunku Administracja studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 31/2017/RW: zmiany efektów kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 32/2017/RW: zmiany efektów kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 33/2017/RW: zmiany efektów kształcenia dla kierunku Prawo studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 34/2017/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana o uruchomienie konkursu na stanowisko prof. nadzw. w Katedrze Ekonomii
 • Uchwała nr 35/2017/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana o uruchomienie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa
 • Uchwała nr 36/2017/RW: zaopiniowanie wniosku o zmianę opiekuna koła “Sapere Aude” na WNEiP
 • Uchwała nr 8/2017/RW: zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Iwony Bednarczyk
 • Uchwała nr 9/2017/RW: zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Anny Suchodolskiej
 • Uchwała nr 10/2017/RW: zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Pauliny Wełnic
 • Uchwała nr 11/2017/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr inż. Agaty Jaździk-Osmólskiej
 • Uchwała nr 12/2017/RW: wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Jaździk-Osmólskiej
 • Uchwała nr 13/2017/RW: wyznaczenie promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Jaździk-Osmólskiej
 • Uchwała nr 14/2017/RW: propozycje zasad rekrutacji obywateli polskich na studia doktoranckie w roku ak. 2017/2018 na WNEiP
 • Uchwała nr 15/2017/RW: propozycje zasad rekrutacji cudzoziemców na studia doktoranckie w roku ak. 2017/2018 na WNEiP w dziedzinie nauk ekonomicznych
 • Uchwała nr 16/2017/RW: ustalenie strategii Wydziału NEiP na lata 2017-2021
 • Uchwała nr 17/2017/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie utworzenia na kierunku Ekonomia na poziomie studiów I stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej modułu pod nazwą “Analityka gospodarcza”
 • Uchwała nr 18/2017/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie utworzenia na kierunku Ekonomia na poziomie studiów II stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej specjalności pod nazwą “Analityka gospodarcza”
 • Uchwała nr 19/2017/RW: zaopiniowanie wniosku o utworzenie koła naukowego prawa konstytucyjnego pod nazwą “Pro Bono”
 • Uchwała nr 1/2017/RW: Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Darii Moskwy-Bęczkowskiej
 • Uchwała nr 2/2017/RW: Powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Darii Moskwy-Bęczkowskiej
 • Uchwała nr 3/2017/RW: Wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Darii Moskwy-Bęczkowskiej
 • Uchwała nr 4/2017/RW: Zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie zatrudnienia dr Grzegorza Kwietnia w ramach umowy cywilnoprawnej w roku ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 5/2017/RW: Zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia mgr Włodzimierza Frani w ramach umowy cywilnoprawnej w roku ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 6/2017/RW: powołanie pomocniczych opiekunów naukowych
 • Uchwała nr 7/2017/RW: zgłoszenie kandydatów do Wydziałowego Kolegium Wydawniczego WNEiP
 • Uchwała nr 80/2016/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Bernadetcie Dziura
 • Uchwała nr 81/2016/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr Pawła Alberta Kornety
 • Uchwała nr 82/2016/RW: wyznaczenie dr hab. Aleksandra Lotko, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Pawła Alberta Kornety
 • Uchwała nr 83/2016/RW: wyznaczenie dr Anny Wolak-Tuzimek na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Pawła Alberta Kornety
 • Uchwała nr 84/2016/RW: zaopiniowanie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w r.ak. 2017/2018
 • Uchwała nr 85/2016/RW: zaopiniowanie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w r.ak. 2017/2018 dla osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
 • Uchwała nr 86/2016/RW: powołanie Kierownika Studiów Doktoranckich
 • Uchwała nr 87/2016/RW: rozpatrzenie sprawozdania dziekana z działalności WNEiP za rok 2015/2016
 • Uchwała nr 88/2016/RW: przyjęcie rocznego sprawozdania Kierownika Studiów Doktoranckich z działalności studiów doktoranckich na WNEiP UTH za r.ak. 2015/2016
 • Uchwała nr 89/2016/RW: zaopiniowanie szczegółowych parametrów oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych za lata 2016-2019
 • Uchwała nr 90/2016/RW: zaopiniowanie zamiaru utworzenia koła naukowego pod nazwą: Międzywydziałowe Koło Młodych Towaroznawców i Technologów Żywności
 • Uchwała nr 73/2016/RW: zgłoszenie przez Radę Wydziału spośród nauczycieli akademickich kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 01.01.2017-31.12.2020
 • Uchwała nr 74/2016/RW: zgłoszenie przez Radę Wydziału spośród nauczycieli akademickich kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 01.01.2017-31.12.2020
 • Uchwała nr 75/2016/RW: powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 01.11.2016-31.10.2020
 • Uchwała nr 76/2016/RW: powołanie Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia na kadencję 01.11.2016-31.10.2020
 • Uchwała nr 77/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie powołania dr hab. Stanisława Grobla, prof. UTH na Kierownika Zakładu Prawa Prywatnego i Gospodarczego
 • Uchwała nr 78/2016/RW: przyjęcie sprawozdania przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia za r. ak. 2015/2016
 • Uchwała nr 79/2016/RW: przyjęcie sprawozdania Wydziałowego Pełnomocnika Komisji ds. Jakości Kształcenia za r. ak. 2015/2016
 • Uchwała nr 71/2016/RW: wybór członków do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 01.09.2016-31.08.2020
 • Uchwała nr 72/2016/RW ANULOWANO: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie powołania dr hab. Stanisława Grobla, prof. UTH na Kierownika Zakładu Prawa Prywatnego i Gospodarczego

Rok akademicki 2015/2016

 • Uchwała nr 53/2016/RW ANULOWANO: wybór członków do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 01.09.2016-31.08.2020
 • Uchwała nr 54/2016/RW: delegowanie przedstawicieli do Rady Bibliotecznej na kadencję 01.01.2017-31.12.2020
 • Uchwała nr 55/2016/RW: delegowanie przedstawicieli do Rady Jednostek Międzywydziałowych na kadencję 01.01.2017-31.12.2020
 • Uchwała nr 56/2016/RW: zgłoszenie kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 01.01.2017-31.12.2020
 • Uchwała nr 57/2016/RW: wybór kandydata na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 01.01.2017-31.12.2020
 • Uchwała nr 58/2016/RW: powołanie Rady Programowej WNEiP
 • Uchwała nr 59/2016/RW: wyrażenie zgody dla mgr Grażyny Małeckiej na prowadzenie wykładów w r.ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 60/2016/RW: powołanie Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia na WNEiP
 • Uchwała nr 61/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego powołania Kierownika Studium Przedsiębiorczości i Zarządzania
 • Uchwała nr 62/2016/RW: zaopiniowanie wniosków studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium MNiSZW na r. ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 63/2016/RW: propozycje zasad postępowania kwalifikacyjnego w wyniku potwierdzania efektów uczenia się na r.ak. 2017/2018
 • Uchwała nr 64/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczące zatrudnienia mgr Kaliny Maj w ramach umowy cywilnoprawnej w r.ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 65/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczące zatrudnienia dr Tomasza Dąbrowskiego w ramach umowy cywilnoprawnej w r.ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 66/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczące zatrudnienia mgr Ewy Gwiazdowskiej w ramach umowy cywilnoprawnej w r.ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 67/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczące zatrudnienia dr Wojciecha Wojtyły w ramach umowy cywilnoprawnej w r.ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 68/2016/RW ANULOWANO: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia dr Grzegorza Zielińskiego w ramach umowy cywilnoprawnej w r.ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 69/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia dr Katarzyny Muchy w ramach umowy cywilnoprawnej w r.ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 70/2016/RW: powołanie Wydziałowej Komisji Oceniającej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich na kadencję 01.01.2017-31.12.2020
 • Uchwała nr 32/2016/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Łukaszowi Ziębie
 • Uchwała nr 33/2016/RW: zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Zbigniewa Prussaka
 • Uchwała nr 34/2016/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Michała Łukasza Dudka
 • Uchwała nr 35/2016/RW: wyznaczenie dr hab. Joanny Hawleny, prof. UP na promotora rozprawy doktorskiej mgr Michała Łukasza Dudka
 • Uchwała nr 36/2016/RW: wyznaczenie dr Anny Wolak-Tuzimek na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Michała Łukasza Dudka
 • Uchwała nr 37/2016/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Bernadetty Dziura
 • Uchwała nr 38/2016/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej dla mgr Bernadetty Dziura
 • Uchwała nr 39/2016/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Bernadetty Dziura
 • Uchwała nr 40/2016/RW: ustalenie wzoru godła Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Uchwała nr 41/2016/RW: ustalenie nazwy WNEiP w język angielskim
 • Uchwała nr 42/2016/RW: wyrażenie zgody dla mgr Ewy Pacholewicz na prowadzenie wykładów w r.ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 43/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zmiany stanowiska dla dr Łukasza Zięby
 • Uchwała nr 44/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej dr Jadwigi Rudeckiej w r.a. 2015/2016
 • Uchwała nr 45/2016/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia, moduł kształcenia: Ekonomia menedżerska (studia I stopnia) prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej niepowodujące zmiany efektów kształcenia, polegające na doskonaleniu programu kształcenia
 • Uchwała nr 46/2016/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia, moduł kształcenia: Ekonomia menedżerska (studia II stopnia) prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej niepowodujące zmiany efektów kształcenia, polegające na doskonaleniu programu kształcenia
 • Uchwała nr 47/2016/RW: zmiany w programie kształcenia dla studiów III stopnia w dyscyplinie Ekonomia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej niepowodujące zmiany efektów kształcenia, polegające na doskonaleniu programu kształcenia
 • Uchwała nr 48/2016/RW: zmiany w programie kształcenia dla studiów III stopnia w dyscyplinie Towaroznawstwo prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej niepowodujące zmiany efektów kształcenia, polegające na doskonaleniu programu kształcenia
 • Uchwała nr 49/2016/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku studiów Administracja I stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej niepowodujące zmiany efektów kształcenia, polegające na doskonaleniu programu kształcenia
 • Uchwała nr 50/2016/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku studiów Administracja II stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej niepowodujące zmiany efektów kształcenia, polegające na doskonaleniu programu kształcenia
 • Uchwała nr 51/2016/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku studiów Prawo w działalności gospodarczej I stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej niepowodujące zmiany efektów kształcenia, polegające na doskonaleniu programu kształcenia
 • Uchwała nr 52/2016/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku studiów Prawo (studia jednolite magisterskie) prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej niepowodujące zmiany efektów kształcenia, polegające na doskonaleniu programu kształcenia
 • Uchwała nr 30/2016/RW: określenie liczby mandatów przypadających w Radzie Wydziału NEiP dla przedstawicieli pracowników, doktorantów i studentów na kadencję 2016-2020
 • Uchwała nr 31/2016/RW: zmiany w programach kształcenia na studiach podyplomowych
 • Uchwała nr 26/2016/RW: udzielnie zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Jana L. Bednarczyka, prof.UTH
 • Uchwała nr 27/2016/RW: zaopiniowanie zasadpostępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów w r.ak. 2017/2018
 • Uchwała nr 28/2016/RW: przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności studiów doktoranckich za r. ak. 2014/2015
 • Uchwała nr 29/2016/RW: zaopiniowanie wnisoku dziekana dotyczącego dokonania z dniem 1 września 2016 zmiany nazw prodziekanów WNEiP
 • Uchwała nr 22/2016/RW: wyznaczenie dr Grażyny Kozuń Cieślak na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Płacheckiej
 • Uchwała nr 23/2016/RW: zaopiniowanie wstępnego wniosku Dziekana dotyczącego propozycji utworzenia na Wydziale Ekonomicznym kierunku studiów “Innowacyjna Gospodarka”
 • Uchwała nr 24/2016/RW: powołanie zespołu programowego ds. przygotowania wniosku o utworzenie kierunku “Innowacyjna Gospodarka”
 • Uchwała nr 25/2016/RW: zmiana w składzie Rady Interesariuszy
 • Uchwała nr 20/2016/RW: określenie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia doktoranckie w r.ak. 2016/2017 na Wydziale Ekonomicznym w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia i towaroznawstwo
 • Uchwała nr 21/2016/RW: określenie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia doktoranckie w r.ak. 2016/2017 na Wydziale Ekonomicznym w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia i towaroznawstwo
 • Uchwała nr 12/2016/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Zięby
 • Uchwała nr 13/2016/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Łukasza Zięby
 • Uchwała nr 14/2016/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Łukasza Zięby
 • Uchwała nr 15/2016/RW: zaopiniowanie wniosklu dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Łukasza Zięby
 • Uchwała nr 16/2016/RW: powołania pomocniczych opiekunów naukowych
 • Uchwała nr 17/2016/RW: upoważnienie nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora do kierowania magisterską pracą dyplomową
 • Uchwała nr 18/2016/RW: ustalenie limity prac dyplomowych przypadających na jednego promotora na rok akademicki 2016/2017
 • Uchwała nr 19/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zmiany nazwy Wydziału Ekonomicznego
 • 11/2016/RW: zatwierdzenie podziału mandatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów

 • Uchwała nr 1/2016/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo dla mgr Artura Seweryna
 • Uchwała nr 2/2016/RW: wyznaczenie dr hab. inż. Tomasza Wasilewsiego, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Artura Seweryna
 • Uchwała nr 3/2016/RW: wyznaczenie dr inż. Emilii Klimaszewskiej na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Artura Seweryna
 • Uchwała nr 4/2016/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Marka Michała Wikińskiego
 • Uchwała nr 5/2016/RW: wyznaczenie prof. dr hab. Katarzyny Głąbickiej-Auleytner na promotora rozprawy doktorskiej mgr Marka Michała Wikińskiego
 • Uchwała nr 6/2016/RW: wyznaczenie dr Elżbiety Siek na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Marka Michała Wikińskiego
 • Uchwała nr 7/2016/RW: powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020
 • Uchwała nr 8/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej dr Tomasza Dąbrowskiego w semestrze letnim r.a. 2015/2016
 • Uchwała nr 9/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej mgr Włodzimierza Frani w semestrze letnim r.a. 2015/2016
 • Uchwała nr 10/2016/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej mgr Kaliny Maj w semestrze letnim r.a. 2015/2016
 • Uchwała nr 70/2015/RW: zaopiniowanie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na r.ak. 2016/2017, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych
 • Uchwała nr 71/2015/RW: zaopiniowanie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na r.ak. 2016/2017 dla osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia
 • Uchwała nr 72/2015/RW: zamknięcie przewodu doktorskiego Mgr Antony Njan Ntuli
 • Uchwała nr 65/2015/RW: zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Jadwigi Wójcik-Sztandery
 • Uchwała nr 66/2015/RW: wyznaczenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Zbigniewa Prussaka
 • Uchwała nr 67/2015/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej w sem. Letnim r.ak. 2015/2016 dr inż. Katarzyny Muchy
 • Uchwała nr 68/2015/RW: zmiany w składzie Rady Interesariuszy Zewnętrznych
 • Uchwała nr 69/2015/RW: rozpatrzenie sprawozdania dziekana z działalności Wydziału Ekonomicznego UTH Radom za r.ak. 2014/2015
 • Uchwała nr 63/2015/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego utworzenia Zakładów w Katedrze Prawa
 • Uchwała nr 64/2015/RW: upoważnienie nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra do prowadzenia wykładów w r.ak. 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

 • Uchwała nr 52/2015/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Joannie Emilii Bukowskiej
 • Uchwała nr 53/2015/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Emilii Bukowskiej
 • Uchwała nr 54/2015/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Dorocie Teresie Słowik
 • Uchwała nr 55/2015/RW: wybór przedstawiciela nauczycieli akademickich Wydziału Ekonomicznego do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020
 • Uchwała nr 56/2015/RW: przyjęcie sprawozdania Wydziałowego pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia za r. ak. 2014/2015
 • Uchwała nr 57/2015/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie zatrudnienia na r. ak. 2015/2016 dr Tomasza Dąbrowskiego w ramach umowy o dzieło
 • Uchwała nr 58/2015/RW: zasady organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Ekonomicznym
 • Uchwała nr 59/2015/RW: zasady rekrutacji w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
 • Uchwała nr 60/2018/RW: zmiana nazwy modułu kształcenia: Zarządzanie jakością i środowiskiem na: Zarządzanie jakością-menedżer produktu na kierunku Ekonomia studia I stopnia
 • Uchwała nr 61/2015/RW: zmiana nazwy specjalności: Zarządzanie jakością i środowiskiem na Zarządzanie jakością-menedżer produktu na kierunku Ekonomia studia II stopnia
 • Uchwała nr 62/2015/RW: zaopiniowanie wniosków studentów ubiegających się o stypendium MNiSZW na r. ak. 2018/2016
 • Uchwała nr 39/2015/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku Administracja I stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej nie powodująca zmian efektów kształcenia polegająca na dostosowaniu do Zarządzenia R-8/2015 Rektora UTH w Radomiu
 • Uchwała nr 40/2015/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku Administracja II stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej nie powodująca zmian efektów kształcenia polegająca na dostosowaniu do Zarządzenia R-8/2015 Rektora UTH w Radomiu
 • Uchwała nr 41/2015/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku Prawo w działalności Gospodarczej I stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej nie powodująca zmian efektów kształcenia polegająca na dostosowaniu do Zarządzenia R-8/2015 Rektora UTH w Radomiu
 • Uchwała nr 42/2015/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku Ekonomia I stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej nie powodująca zmian efektów kształcenia polegająca na dostosowaniu do Zarządzenia R-8/2015 Rektora UTH w Radomiu
 • Uchwała nr 43/2015/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku Ekonomia II stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej nie powodująca zmian efektów kształcenia polegająca na dostosowaniu do Zarządzenia R-8/2015 Rektora UTH w Radomiu
 • Uchwała nr 44/2015/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo I stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej nie powodująca zmian efektów kształcenia polegająca na dostosowaniu do Zarządzenia R-8/2015 Rektora UTH w Radomiu
 • Uchwała nr 45/2015/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo II stopnia prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej nie powodująca zmian efektów kształcenia polegająca na dostosowaniu do Zarządzenia R-8/2015 Rektora UTH w Radomiu
 • Uchwała nr 46/2015/RW: zmiany w programie kształcenia dla studiów III stopnia w dyscyplinie Ekonomia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej nie powodująca zmian efektów kształcenia polegająca na dostosowaniu do Zarządzenia R-9/2015 Rektora UTH w Radomiu
 • Uchwała nr 47/2015/RW: zmiany w programie kształcenia dla studiów III stopnia w dyscyplinie Towaroznawstwo prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej nie powodująca zmian efektów kształcenia polegająca na dostosowaniu do Zarządzenia R-9/2015 Rektora UTH w Radomiu
 • Uchwała nr 48/2015/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Sylwii Kłokow
 • Uchwała nr 49/2015/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Kłokow
 • Uchwała nr 50/2015/RW: wyznaczenie dr Jarosława Cwyla na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Warchoł
 • Uchwała nr 51/2015/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana w sprawie zatrudnienia na r. ak. 2015/2016 dr Jadwigi Rudeckiej w ramach umowy o dzieło
 • Uchwała nr 30/2015/RW: zamknięcie przewodu doktorskiego mgr inż. Jarosława Wróbla
 • Uchwała nr 31/2015/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Bukowskiej
 • Uchwała nr 32/2015/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Joanny Bukowskiej
 • Uchwała nr 33/2015/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Joanny Bukowskiej
 • Uchwała nr 34/2015/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Zdzisława Antoniego Wojdygowskiego
 • Uchwała nr 35/2015/RW: wyznaczenie dr hab. Tadeusza Dyra, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Zdzisława Antoniego Wojdygowskiego
 • Uchwała nr 36/2015/RW: wyznaczenie dr Pawła R. Kozubka na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Zdzisława Antoniego Wojdygowskiego
 • Uchwała nr 37/2015/RW: powołanie pomocniczych opiekunów naukowych
 • Uchwała nr 38/2015/RW: wprowadzenie Regulaminu sprawowania opieki dydaktycznej i naukowej nad doktorantami na Wydziale Ekonomicznym
 • Uchwała nr 25/2015/RW: zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Pawła Różyckiego
 • Uchwała nr 26/2015/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Anny E. Krawczyk-Sawickiej
 • Uchwała nr 27/2015/RW: wyznaczenie prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny E. Krawczyk-Sawickiej
 • Uchwała nr 28/2015/RW: wyznaczenie dr Katarzyny Kalinowskiej na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny E. Krawczyk-Sawickiej
 • Uchwała nr 29/2015/RW: zaopiniowanie propozycji zasad postępowania kwalifikacyjnego przy rekrutacji na r. ak. 2016/2017
 • Uchwała nr 16/2015/RW: przyjęcie zaktualizowanej strategii Wydziału Ekonomicznego na lata 2011-2016
 • Uchwała nr 17/2015/RW: przyjęcie procedury oceny zasobów materialnych i infrastruktury dydaktycznej WE UTH Rad.
 • Uchwała nr 18/2015/RW: zmiana uchwały RW nr 65/2014/RW z dn. 30.10.2014 w sprawie procedury zatwierdzania zmian w planach i programach studiów
 • Uchwała nr 19/2015/RW: przyjęcie procedury ewaluacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi WE UTH Rad
 • Uchwała nr 20/2015/RW: zmiana uchwały RW nr 66/2014/RW z dn. 30.10.2014 w sprawie procedury upubliczniania informacji
 • Uchwała nr 21/2015/RW: zmiana uchwały RW nr 9/2014/RW z dn. 06.02.2014 w sprawie przyjęcia procedury systemu weryfikującego efekty kształcenia oraz dokumentowania weryfikacji efektów kształcenia
 • Uchwała nr 22/2015/RW: zmiana uchwały RW nr 46/2012/RW z dn. 27.09.2012 w sprawie powołania Rady Programowej na kadencję od 27.09.2012 do 31.08.2016
 • Uchwała nr 23/2015/RW: przyjęcie Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 24/2015/RW: określenie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w r. ak. 2015/2016 na WE w dziedzinie nauk ekonomicznych: ekonomia i towaroznawstwo
 • Uchwała nr 15/2015/RW: uchwalenie programu studiów w tym planu studiów dla kierunku “Prawo”-studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym zgodnie z określonymi przez Senat UTH Radom efektami kształcenia dla ww. kierunku

 • Uchwała nr 7/2015/RW: wnioskowanie do Senatu o określenie efektów kształcenia na kierunku “Prawo” studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym
 • Uchwała nr 8/2015/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Karolinie Ziółkowskiej
 • Uchwała nr 9/2015/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Kłokow
 • Uchwała nr 10/2015/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Sylwii Kłokow
 • Uchwała nr 11/2015/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Sylwii Kłokow
 • Uchwała nr 12/2015/RW: uchwalenie zmian w programie studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 13/2015/RW: uchwalenie zmian w programie studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 14/2015/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Ziółkowskiej
 • Uchwała nr 1/2015/RW: ustalenie limitu prac dyplomowych przypadających na jednego promotora na r. ak. 2015/2016
 • Uchwała nr 2/2015/RW: upoważnienie nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do kierowania magisterską pracą dyplomową
 • Uchwała nr 3/2015/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Halinie Genowefie Lachowskiej
 • Uchwała nr 4/2015/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Doroty Teresy Słowik
 • Uchwała nr 5/2015/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Doroty Teresy Słowik
 • Uchwała nr 6/2015/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Doroty Teresy Słowik
 • Uchwała nr 81/2014/RW: uchwalenia programu studiów w tym planu studiów dla kierunku “Prawo”-studia jednolite magisterskie
 • Uchwała nr 82/2014/RW: zasady postępowania kwalifikacyjnego przy rekrutacji na kierunek studiów “Prawo” na r. ak. 2015/2016
 • Uchwała nr 83/2014/RW: zmiana w składzie Rady Interesariuszy
 • Uchwała nr 78/2014/RW: zaopiniowanie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na r. ak. 2015/2016
 • Uchwała nr 79/2014/RW: zmiana uchwały RW WE nr 25/2014/RW z dnia 24.04.2014 dotyczącej Systemu Oceny Efektów Kształcenia
 • Uchwała nr 80/2014/RW: zmiana w składzie Rady Interesariuszy
 • Uchwała nr 74/2014/RW: zgłoszenie nauczycieli akademickich jako kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
 • Uchwała nr 75/2014/RW: zgłoszenie nauczycieli akademickich jako kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
 • Uchwała nr 76/2014/RW: wprowadzenie zmian w składzie Wydziałowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia
 • Uchwała nr 77/2014/RW: wniosek do Senatu o zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku studiów “Prawo”
 • Uchwała nr 65/2014/: procedura zatwierdzania zmian w planach i programach studiów
 • Uchwała nr 66/2014/RW: procedura upubliczniania informacji
 • Uchwała nr 67/2014/RW: zmiana uchwały RW WE nr 46/2012/RW z dnia 27.09.2014 oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 46/2012/RW- uzupełnienie składu i określenie kompetencji Rady Programowej
 • Uchwała nr 68/2014/RW: zmiana uchwały RW WE nr 74/2012/RW z dnia 20.12.2012 – uzupełnienie składu Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 69/2014/RW: zmiana uchwały RW WE nr 15/2014/RW z dnia 06.02.2014 – uzupełnienie składu Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia
 • Uchwała nr 70/2014/RW: zaopiniowanie utworzenia na WE kierunku Prawo
 • Uchwała nr 71/2014/RW: powołanie zespołu programowego ds. przygotowania wniosku o utworzenie kierunku studiów “Prawo”
 • Uchwała nr 72/2014/RW: zaopiniowanie raportu samooceny WE
 • Uchwała nr 73/2014/RW: zmiana składu Rady Wydziału na kadencję 2012-2014

Rok akademicki 2013/2014

 • Uchwała nr 55/2014/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Haliny Lachowskiej
 • Uchwała nr 56/2014/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Haliny Lachowskiej
 • Uchwała nr 57/2014/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej dla mgr Haliny Lachowskiej
 • Uchwała nr 58/2014/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Ziółkowskiej
 • Uchwała nr 59/2014/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Karoliny Ziółkowskiej
 • Uchwała nr 60/2014/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej dla mgr Karoliny Ziółkowskiej
 • Uchwała nr 61/2014/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zmiany nazwy Katedry Filozofii i Socjologii na Katedrę Nauk Społecznych
 • Uchwała nr 62/2014/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego likwidacji Katedry Rozwoju regionalnego i Metod Ilościowych
 • Uchwała nr 63/2014/RW: zaopiniowanie wniosków studentów z kierunku Administracja i Ekonomia ubiegających się o stypendium MNiSZW na r. ak. 2014/2015
 • Uchwała nr 64/2014/RW: zmiana w składzie Rady Interesariuszy
 • Uchwała nr 44/2014/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Radosława Artura Dawidziuka
 • Uchwała nr 45/2014/RW: wyznaczenie prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Radosława Artura Dawidziuka
 • Uchwała nr 46/2014/RW: wyznaczenie dr Elżbiety Siek na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Radosława Artura Dawidziuka
 • Uchwała nr 47/2014/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Doroty Teresy Słowik
 • Uchwała nr 48/2014/RW: wyznaczenie dr hab. Piotra Misztala, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Doroty Teresy Słowik
 • Uchwała nr 49/2014/RW: wyznaczenie dr Marzeny Sobol na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Doroty Teresy Słowik
 • Uchwała nr 50/2014/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Agnieszki Wójcik-Sztandery 
 • Uchwała nr 51/2014/RW: wyznaczenie dr hab. Wiesława Józefa Janika, prof. PLub na promotora rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wójcik-Sztandery
 • Uchwała nr 52/2014/RW: wyznaczenie dr Małgorzaty Lotko na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wójcik-Sztandery
 • Uchwała nr 53/2014/RW: uchwalenie programu studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 • Uchwała nr 54/2014/RW: uchwalenie programu studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo
 • Uchwała nr 38/2014/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana o utworzenie studiów doktoranckich na WE do r. ak. 2014/2015 w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i towaroznawstwo
 • Uchwała nr 39/2014/RW: zaopiniowanie kandydatury prof. Jerzego Żuchowskiego na kierownika studiów doktoranckich
 • Uchwała nr 40/2014/RW: określenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 • Uchwała nr 41/2014/RW: określenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo
 • Uchwała nr 42/2014/RW: warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w r. ak. 2014/2015 na WE w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i towaroznawstwo
 • Uchwała nr 43/2014/RW: zaopiniowanie limitów przyjęć na studiach doktoranckich prowadzonych od r. ak. 2014/2015 na WE w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i towaroznawstwo
 • Uchwała nr 30/2014/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr inż. Anecie Karinie Bernat
 • Uchwała nr 31/2014/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Kariny Bernat
 • Uchwała nr 32/2014/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Bartosza Wojciecha Bukały
 • Uchwała nr 33/2014/RW: wyznaczenie dr hab. Wojciecha Sońty, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Wojciecha Bukały
 • Uchwała nr 34/2014/RW: wyznaczenie dr Jarosława Cwyla na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Wojciecha Bukały
 • Uchwała nr 35/2014/RW: zmiana uchwały RW WE nr 9/2012/RW z dn. 23.02.2012 w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku Administracja studia I stopnia do których dostosowano programy i plany studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 36/2014/RW: zmiana uchwały RW WE nr 9/2012/RW z dn. 23.02.2012 w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku Administracja studia II stopnia do których dostosowano programy i plany studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 37/2014/RW: zmiany w składzie Rady Interesariuszy
 • Uchwała nr 24/2014/RW: zaopiniowanie raportu samooceny kierunku Administracja
 • Uchwała nr 25/2014/RW: przyjęcie zasad ewaluacji dotyczących oceny efektów kształcenia dla programów studiów realizowanych na WE
 • Uchwała nr 26/2014/RW: zmiana uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 dotyczącej zasad dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych
 • Uchwała nr 27/2014/RW: zaopiniowanie zasad postępowania kwalifikacyjnego przy rekrutacji na r. ak. 2015/2016
 • Uchwała nr 28/2014/RW: propozycje olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści stopnia centralnego mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na Wydziale Ekonomicznym UTH Rad. z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
 • Uchwała nr 29/2014/RW: zmiany w składzie Rady Interesariuszy
 • Uchwała nr 18/2014/RW: wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo
 • Uchwała nr 19/2014/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Kariny Bernat
 • Uchwała nr 20/2014/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr inż. Anety Kariny Biernat
 • Uchwała nr 21/2014/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr inż. Anety Kariny Bernat
 • Uchwała nr 22/2014/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Anthony Njan Ntuli
 • Uchwała nr 23/2014/RW: upoważnienie nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora do kierowania pracą magisterska
 • Uchwała nr 1/2014/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Marzenie Walasik
 • Uchwała nr 2/2014/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Tomasza Frankowskiego
 • Uchwała nr 3/2014/RW: wyznaczenie dr hab. Aleksandra Lotko, prof. UTH na promotora rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Frankowskiego
 • Uchwała nr 4/2014/RW: wyznaczenie dr Anety Kosztowniak na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Frankowskiego
 • Uchwała nr 5/2014/RW: wniosek o przyznanie dla mgr Pawła Świtala stypendium naukowego MNiSZW dla wybitnych młodych naukowców i powołania opiekuna naukowego
 • Uchwała nr 6/2014/RW: przyjęcie programu kształcenia dla kierunku “Prawo w działalności gospodarczej”-studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 7/2014/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego regulaminu WE uwzględniającego zobowiązania wynikające z przyjętych procedur kontroli zarządczej
 • Uchwała nr 8/2014/RW: przyjęcie procedury dotyczącej organizacji studenckich praktyk zawodowych na WE
 • Uchwała nr 9/2014/RW: przyjęcie procedury systemu weryfikującego efekty kształcenia oraz dokumentowania weryfikacji efektów kształcenia
 • Uchwała nr 10/2014/RW: przyjęcie procedury konsultacji z interesariuszami
 • Uchwała nr 11/2014/RW: przyjęcie procedury obsady zajęć dydaktycznych i organizacji systemu kształcenia na WE
 • Uchwała nr 12/2014/RW: przyjęcie procedury systemu badania satysfakcji studentów i karier absolwentów WE
 • Uchwała nr 13/2014/RW: zmiana uchwały nr 74/2012/RW z dnia 20.12.2012 dotyczącej składu Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 14/2014/RW: zmiana uchwały nr 46/2012/RW z dnia 27.09.2012 dotyczącej składu Rady Programowej
 • Uchwała nr 15/2014/RW: powołanie Komisji do spraw Oceny Efektów Kształcenia
 • Uchwała nr 16/2014/RW: zaopiniowanie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na r.ak. 2014/2015
 • Uchwała nr 17/2014/RW: zmiany w składzie Rady Interesariuszy
 • Uchwała nr 63/2013/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Jackowi Adamowi Pastuszce
 • Uchwała nr 64/2013/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Stanisławowi Kowalczykowi
 • Uchwała nr 65/2013/RW: gotowość utworzenia studiów na kierunku Prawo w działalności gospodarczej-studia I stopnia o profilu praktycznym wraz z proponowanymi efektami kształcenia
 • Uchwała nr 66/2013/RW: opinia na temat Regulaminu Wydziału Ekonomicznego
 • Uchwała nr 67/2013/RW: zmiana uchwały RW nr 74/2012/RW z dn. 20.12.2012 dotyczącej Komisji ds. Jakości Kształcenia-zmiana na Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 68/2013/RW: zmiana uchwały RW nr 46/2012/RW z dn. 27.09.2012 dotyczącej składu Rady Programowej – zmiana składu Rady Programowej
 • Uchwała nr 69/2013/RW: przyjęcie Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 70/2013/RW: zmiany w składzie Rady Interesariuszy
 • Uchwała nr 71/2013/RW: zasady postępowania kwalifikacyjnego przy rekrutacji na studia Prawo w działalności gospodarczej na r.ak. 2014/2015
 • Uchwała nr 55/2013/RW: wsparcie wniosku o nadanie praw doktoryzowania na kierunku Towaroznawstwo
 • Uchwała nr 56/2013/RW: utworzenie na II stopniu kierunku Towaroznawstwo modułu Towaroznawstwo żywności i żywienia
 • Uchwała nr 57/2013/RW: powołanie zespołu programowego ds. Przygotowania wniosku o utworzenie kierunku studiów Prawo w działalności gospodarczej
 • Uchwała nr 58/2013/RW: zmiany w składzie Rady Interesariuszy
 • Uchwała nr 59/2013/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zniesienia z dniem 01.02.2014 zakładów znajdujących się w strukturze Katedry Ekonomii
 • Uchwała nr 60/2013/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zniesienia z dniem 01.02.2014 Zakładu Koordynacji Badań Naukowych
 • Uchwała nr 61/2013/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego zniesienia z dniem 01.02.2014 Laboratorium Zastosowań Informatyki
 • Uchwała nr 62/2013/RW: zmiana uchwały RW nr 25/2013/RW z dn. 18.04.2013 dotyczącej zasad dyplomowania, zasad realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Rok akademicki 2012/2013

 • Uchwała nr 50/2013/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Walasik
 • Uchwała nr 51/2013/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Marzeny Walasik
 • Uchwała nr 52/2013/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej dla mgr Marzeny Walasik
 • Uchwała nr 53/2013/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Radosława Lufta i wyznaczenie promotora
 • Uchwała nr 54/2013/RW: zaopiniowanie wniosków studentów z kierunków Administracja i Ekonomia ubiegających się o stypendium MNiSZW na r.ak. 2013/2014
 • Uchwała nr 44/2013/RW: wsparcie wniosku dr hab. Elizy Frejtag-Mika o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Łódzkim
 • Uchwała nr 45/2013/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Grzegorzowi Socha
 • Uchwała nr 46/2013/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Jacka Pastuszki
 • Uchwała nr 47/2013/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Jacka Pastuszki
 • Uchwała nr 48/2013/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej dla mgr Jacka Pastuszki
 • Uchwała nr 49/2013/RW: zwiększenie dozwolonego deficytu punktów ECTS zezwalającego na rejestrację na następny semestr do 12 pkt ECTS dla kierunku studiów EK, AD, TW (studia I i II stopnia) prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Uchwała nr 27/2013/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr inż. Jerzemu Słowikowi
 • Uchwała nr 28/2013/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Stanisława Kowalczyka
 • Uchwała nr 29/2013/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Stanisława Kowalczyka
 • Uchwała nr 30/2013/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej dla mgr Stanisława Kowalczyka
 • Uchwała nr 31/2013/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Dariusza Lesickiego i wyznaczenie promotora
 • Uchwała nr 32/2013/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Antony Njan Ntuli i wyznaczenie promotora
 • Uchwała nr 33/2013/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Haliny Genowefy Lachowskiej i wyznaczenie promotora
 • Uchwała nr 34/2013/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Bernadety Małgorzaty Dziura i wyznaczenie promotora
 • Uchwała nr 35/2013/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku studiów Administracja I stopnia niepowodujące zmiany efektów kształcenia
 • Uchwała nr 36/2013/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku studiów Administracja II stopnia niepowodujące zmiany efektów kształcenia
 • Uchwała nr 37/2013/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia I stopnia niepowodujące zmiany efektów kształcenia
 • Uchwała nr 38/2013/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia II stopnia niepowodujące zmiany efektów kształcenia
 • Uchwała nr 39/2013/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku studiów Towaroznawstwo I stopnia niepowodujące zmiany efektów kształcenia
 • Uchwała nr 40/2013/RW: zmiany w programie kształcenia dla kierunku studiów Towaroznawstwo II stopnia niepowodujące zmiany efektów kształcenia
 • Uchwała nr 41/2013/RW: opinia o utworzeniu kierunku studiów: Prawo w działalności gospodarczej”
 • Uchwała nr 42/2013/RW: wniosek do Senatu UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu o zatwierdzenie zaproponowanych przez RWE efektów kształcenia da nowym kierunku studiów-“Prawo w działalności gospodarczej” na poziomie-I stopień i profilu kształcenia praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 43/2013/RW: zmiany w składzie Rady Interesariuszy
 • Uchwała nr 16/2013/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Sochy
 • Uchwała nr 17/2013/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Grzegorza Sochy
 • Uchwała nr 18/2013/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej dla mgr Grzegorza Sochy
 • Uchwała nr 19/2013/RW: upoważnienie nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora do kierowania magisterską pracą dyplomową
 • Uchwała nr 20/2013/RW: limity przyjęć na 1 rok studiów w r. ak. 2013/2014
 • Uchwała nr 21/2013/RW: zaopiniowanie zasad rekrutacji na 1 rok studiów w r.ak. 2014/2015
 • Uchwała nr 22/2013/RW: doskonalenie programu kształcenia dla kierunku Administracja II stopnia niepowodujące zmiany efektów kształcenia
 • Uchwała nr 23/2013/RW: doskonalenie programu kształcenia dla kierunku Ekonomia I stopnia niepowodujące zmiany efektów kształcenia
 • Uchwała nr 24/2013/RW: doskonalenie programu kształcenia dla kierunku Ekonomia II stopnia niepowodujące zmiany efektów kształcenia
 • Uchwała nr 25/2013/RW: zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych
 • Uchwała nr 26/2013/RW: rozszerzenie składu Rady Interesariuszy
 • Uchwała nr 13/2013/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dla mgr Sylwii Kłokow i wyznaczenie promotora
 • Uchwała nr 14/2013/RW: zatwierdzenie planu i programu studiów modułu Towaroznawstwo i technologia żywności na kierunku Towaroznawstwo
 • Uchwała nr 15/2013/RW: zatwierdzenie programu kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu Nowoczesne Usługi Biznesowe
 • Uchwała nr 5/2013/RW: wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Jerzego Słowika
 • Uchwała nr 6/2013/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr inż. Jerzego Słowika
 • Uchwała nr 7/2013/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej dla mgr inż. Jerzego Słowika
 • Uchwała nr 8/2013/RW: zmiana składu Komisji ds. Opracowania Wniosku Ewaluacji Wydziału Ekonomicznego
 • Uchwała nr 9/2013/RW: zmiana składu Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 10/2013/RW: wniosek do Senatu UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu o zatwierdzenie efektów kształcenia na I stopniu kierunku Finanse
 • Uchwała nr 11/2013/RW: powołanie Rady Interesariuszy Zewnętrznych
 • Uchwała nr 12/2013/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana o utworzenie od semestru letniego r. ak. 2012/2013 studiów podyplomowych z zakresu “Nowoczesne Usługi Biznesowe”
 • Uchwała nr 1/2013/RW: wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską dr Jolany Markwart
 • Uchwała nr 2/2013/RW: uchwalenie uzupełnionych programów kształcenia na studiach podyplomowych organizowanych przez SPiZ prze WE UTH w zakresie rachunkowości, finansów, bankowości, organizacji i zarządzania
 • Uchwała nr 3/2013/RW: zmiana nazwy modułu kształcenia (specjalności) MSG na Biznes i Finanse Międzynarodowe na studiach I stopnia od r. ak. 2013/2014
 • Uchwała nr 4/2013/RW: zmiana nazwy modułu kształcenia (specjalności) MSG na Biznes i Finanse Międzynarodowe na studiach II stopnia od r. ak. 2013/2014
 • Uchwała nr 68/2012/RW: doskonalenie programu kształcenia dla kierunku Ekonomia I stopnia nie powodujące zmiany efektów kształcenia polegające na likwidacji kierunków dyplomowania oraz dostosowania do Zarządzenia JM Rektora UTH Nr R-71/2012 dotyczącego organizacji kształcenia w zakresie zajęć wspólnych i ogólnouczelnianych
 • Uchwała nr 69/2012/RW: doskonalenie programu kształcenia dla kierunku Ekonomia II stopnia nie powodujące zmiany efektów kształcenia polegające na likwidacji kierunków dyplomowania oraz dostosowania do Zarządzenia JM Rektora UTH Nr R-71/2012 dotyczącego organizacji kształcenia w zakresie zajęć wspólnych i ogólnouczelnianych
 • Uchwała nr 70/2012/RW: doskonalenie programu kształcenia dla kierunku Administracja I stopnia nie powodujące zmiany efektów kształcenia polegające na likwidacji kierunków dyplomowania oraz dostosowania do Zarządzenia JM Rektora UTH Nr R-71/2012 dotyczącego organizacji kształcenia w zakresie zajęć wspólnych i ogólnouczelnianych
 • Uchwała nr 71/2012/RW: doskonalenie programu kształcenia dla kierunku Administracja II stopnia nie powodujące zmiany efektów kształcenia polegające na likwidacji kierunków dyplomowania oraz dostosowania do Zarządzenia JM Rektora UTH Nr R-71/2012 dotyczącego organizacji kształcenia w zakresie zajęć wspólnych i ogólnouczelnianych
 • Uchwała nr 72/2012/RW: doskonalenie programu kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo I stopnia nie powodujące zmiany efektów kształcenia polegające na likwidacji kierunków dyplomowania oraz dostosowania do Zarządzenia JM Rektora UTH Nr R-71/2012 dotyczącego organizacji kształcenia w zakresie zajęć wspólnych i ogólnouczelnianych
 • Uchwała nr 73/2012/RW: doskonalenie programu kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo II stopnia nie powodujące zmiany efektów kształcenia polegające na likwidacji kierunków dyplomowania oraz dostosowania do Zarządzenia JM Rektora UTH Nr R-71/2012 dotyczącego organizacji kształcenia w zakresie zajęć wspólnych i ogólnouczelnianych
 • Uchwała nr 74/2012/RW: powołanie Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 75/2012/RW: powołanie Komisji ds. Opracowania Wniosku Ewaluacji Wydziału Ekonomicznego
 • Uchwała nr 76/2012/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego wprowadzenia zmian do Regulaminu Wydziału Ekonomicznego
 • Uchwała nr 63/2012/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Piotrowi Kornecie
 • Uchwała nr 64/2012/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Piotra Kornety
 • Uchwała nr 65/2012/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego z dziedziny nauk ekonomicznych zw dyscyplinie ekonomia dla  mgr inż. Grzegorza Sochy oraz wyznaczenie dr hab. Stanisława Ślusarczyka, prof. nadzw. na promotora rozprawy doktorskiej
 • Uchwała nr 66/2012/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego połączenia Katedr Rozwoju Regionalnego i Lokalnego oraz Metod Ilościowych
 • Uchwała nr 67/2012/RW: zaopiniowanie wniosku o utworzenie Studenckiego Koła Nauk o Zarządzaniu
 • Uchwała nr 61/2012/RW: określenie maksymalnej liczby doktorantów, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy
 • Uchwała nr 62/2012/RW: w sprawie polecenia służbowego nr 8/2012 Rektora Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 3 września 2012

Rok akademicki 2011/2012

 • Uchwała nr 42/2012/RW: wybór członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję od 01.09.2012 do 31.08.2016
 • Uchwała nr 43/2012/RW: wybór przedstawiciela Wydziału Ekonomicznego UTH do Rady Bibliotecznej na kadencję 01.01.2013 do 31.12.2016
 • Uchwała nr 44/2012/RW: wybór przedstawiciela Wydziału Ekonomicznego UTH do Rady Jednostek Międzywydziałowych na kadencję 01.01.2013-31.12.2016
 • Uchwała nr 45/2012/RW ANULOWANO: zaopiniowanie wniosku dziekana dotyczącego likwidacji z dniem 31.01.2013r. ze struktury organizacyjnej WE Katedry Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
 • Uchwała nr 46/2012/RW: powołanie nowego składu Rady Programowej na kadencję od : do 31.08.2016
 • Uchwała nr 47/2012/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgr Piotra Kornety
 • Uchwała nr 48/2012/RW: zaopiniowanie wniosków studentów z kierunku Administracja i Ekonomia ubiegających się o stypendium MNiSZW na r. ak. 2012/2013
 • Uchwała nr 49/2012/RW: dostosowanie programu kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia studia I stopnia do opisu efektów kształcenia określonych przez Senat
 • Uchwała nr 50/2012/RW: dostosowanie programu kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia studia II stopnia do opisu efektów kształcenia określonych przez Senat
 • Uchwała nr 51/2012/RW: dostosowanie programu kształcenia dla kierunku studiów Administracja studia I stopnia do opisu efektów kształcenia określonych przez Senat
 • Uchwała nr 52/2012/RW: dostosowanie programu kształcenia dla kierunku studiów Administracja studia II stopnia do opisu efektów kształcenia określonych przez Senat
 • Uchwała nr 53/2012/RW: dostosowanie programu kształcenia dla kierunku studiów Towaroznawstwo studia I stopnia do opisu efektów kształcenia określonych przez Senat
 • Uchwała nr 54/2012/RW: dostosowanie programu kształcenia dla kierunku studiów Towaroznawstwo studia II stopnia do opisu efektów kształcenia określonych przez Senat
 • Uchwała nr 55/2012/RW: powołanie Wydziałowej Komisji Oceniającej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich na kadencję od 01.08.2013 do 31.12.2016
 • Uchwała nr 56/2012/RW: zgłoszenie przedstawiciela nauczycieli akademickich do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję od 01.01.2013 do 31.12.2016
 • Uchwała nr 57/2012/RW: zgłoszenie przedstawiciela nauczycieli akademickich do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję od 01.01.2013 do 31.12.2016
 • Uchwała nr 58/2012/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej mgr Pawła Kornety
 • Uchwała nr 59/2012/RW: opinia dotycząca wniosku mgr Łukasza Zięby o udzielenie płatnego urlopu naukowego
 • Uchwała nr 60/2012/RW: opinia dotycząca wniosku mgr Joanny Bukowskiej o udzielenie płatnego urlopu naukowego
 • Uchwała nr 33/2012/RW: dostosowanie programów i planów studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku Ekonomia I stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 34/2012/RW: dostosowanie programów i planów studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku Ekonomia II stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 35/2012/RW: dostosowanie programów i planów studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku Administracja I stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 36/2012/RW: dostosowanie programów i planów studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku Administracja II stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 37/2012/RW: dostosowanie programów i planów studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku Towaroznawstwo I stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 38/2012/RW: dostosowanie programów i planów studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku Towaroznawstwo II stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Uchwała nr 39/2012/RW: przyjęcie planów i programów kształcenia na studiach podyplomowych “Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi-Zdrowe Zarządzanie” z uwzględnieniem Wytycznych zawartych w załączniku do uchwały Nr 000-8/5/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r.
 • Uchwała nr 40/2012/RW: zniesienia specjalności na studiach podyplomowych od r.ak. 2012/2013
 • Uchwała nr 41/2012/RW: zaopiniowanie wniosku dziekana o utworzenie od r.ak. 2012/2013 studiów podyplomowych “Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi-Zdrowe Zarządzanie” na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej, które będą prowadzone bezpośrednio przez Wydział
 • Uchwała nr 24/2012/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr  inż. Jakubowi Bisowi
 • Uchwała nr 25/2012/RW: rozpatrzenie sprawozdania Dziekana prof. Sławomira Bukowskiego z działalności naukowej za r. ak. 2011/2012
 • Uchwała nr 26/2012/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr   Jolancie Markwart
 • Uchwała nr 27/2012/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Markwart
 • Uchwała nr 28/2012/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Jackowi Pastuszce i wyznaczenie prof. Wojciecha Sońty na promotora
 • Uchwała nr 29/2012/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Karolinie Ziółkowskiej i wyznaczenie prof. Tadeusza Dyra na promotora
 • Uchwała nr 30/2012/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego Darii Moskwa-Bęczkowskiej i wyznaczenie promotora
 • Uchwała nr 31/2012/RW: wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć w drugim miejscu pracy dla prof. Jana Bednarczyka, prof. Tadeusza, dr Marzanny Lament
 • Uchwała nr 32/2012/RW: Nadanie auli 208 imię prof. Józefa Misali i auli 220 imię prof. Michała Kolupy
 • Uchwała nr 19/2012/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr inż. Pawłowi Gołąb
 • Uchwała nr 20/2012/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Gołąb
 • Uchwała nr 21/2012/RW: powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Piotra Kornety
 • Uchwała nr 22/2012/RW: w sprawie rozwiązania stosunku pracy z mgr Łucją Pawełczyk
 • Uchwała nr 23/2012/RW: ocena raportu osiągniętych wyników naukowych mgr Moniki Żuchowskiej-Grzywacz
 • Uchwała nr 16/2012/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Jerzego Słowika i wyznaczenie dr hab. Bogusława Ślusarczyka na promotora
 • Uchwała nr 17/2012/RW: zasady postępowania kwalifikacyjnego na r. ak. 2013/2014
 • Uchwała nr 18/2012/RW: wyznaczenie komisji doktorskiej dla mgr Jolanty Markwart
 • Uchwała nr 13/2012/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marzeny Walasik i wyznaczenie prof. Sławomira Bukowskiego na promotora
 • Uchwała nr 14/2012/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Piotra Kornety i wyznaczenie prof. Jana l. Bednarczyka na promotora
 • Uchwała nr 15/2012/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Kseni Bojarskiej
 • Uchwała nr 8/2012/RW: Przyjęcie programu kształcenia i planów studiów na kierunku Ekonomia I stopnia
 • Uchwała nr 8/2012/A/RW: Przyjęcie programu kształcenia i planów studiów na kierunku Ekonomia II stopnia
 • Uchwała nr 9/2012/RW: Przyjęcie programu kształcenia i planów studiów na kierunku Administracja I stopnia
 • Uchwała nr 9/2012/A/RW: Przyjęcie programu kształcenia i planów studiów na kierunku Administracja II stopnia
 • Uchwała nr 10/2012/RW: Przyjęcie programu kształcenia i planów studiów na kierunku Towaroznawstwo I stopnia
 • Uchwała nr 10/2012/A/RW: Przyjęcie programu kształcenia i planów studiów na kierunku Towaroznawstwo II stopnia
 • Uchwała nr 11/2012/RW: Wyznaczenie recenzentów i komisji egzaminacyjnych dla mgr Jolanty Markwart
 • Uchwała nr 12/2012/RW: wyznaczenie komisji egzaminacyjnych i egzaminów doktorskich dla mgr Jolanty Markwart
 • Uchwała nr 1/2012/RW: wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Anny Suchodolskiej i wyznaczenie dr hab. Elżbiety Weiss, prof. UO na promotora
 • Uchwała nr 2/2012/RW: nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr inż. Janinie Malinowskiej
 • Uchwała nr 3/2012/RW: wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Janiny Malinowskiej
 • Uchwała nr 4/2012/RW: powołanie komisji doktorskiej dla mgr Kseni Bojarskiej
 • Uchwała nr 5/2012/RW: powołanie komisji doktorskiej dla mgr inż. Pawła Gołąb
 • Uchwała nr 6/2012/RW: powołanie komisji egzaminacyjnych i wyznaczenie egzaminów doktorskich dla mgr inż. Pawła Gołąb
 • Uchwała nr 7/2012/RW: limity przyjęć na r. ak. 2012/2013