Wydział Ekonomii i Finansów

Wykaz publikacji

Wykaz wybranych publikacji doktorantów studiów doktoranckich

na Wydziale Ekonomii i Finansów

 • Woźniak, M., Kowalska, M., Tavernier, S., & Żbikowska, A. (2021). Enzymatically modified fats applied in emulsions stabilized by polysaccharides. Biomolecules, 11, 49
 • Kowalska, M., Woźniak, M., Zbikowska, A., Ivanišová, E., & Molik, A. (2021). Quality of Emulsions Containing Fat Blends Modified by Enzymatic Catalysis. Catalysts, 11(4), 453
 • Woźniak, M., Kowalska, M., Turek, P., & Kudełka, W. (2020). Characterization of Dispersion Systems Prepared with Mutton Tallow/Hemp Seed Oil‐Based Diacylglycerols Using Ultrasonic or Mechanical Homogenization. Journal of Surfactants and Detergents. 23(4), 737-751
 • Kowalska, M., Krztoń-Maziopa, A., Babut, M., Mitrosz, P. (2020). Rheological and physical analysis of oil-water emulsion based on enzymatic structured fat. Rheol Acta 59, 717–726
 • Majchrowska A., Czupryn R., Wójtowicz Ł. (2020). Udział energetyki odnawialnej w wytwarzaniu energii w Polsce. w: D. Całus, R. Luft, M. Sołtysik,  Ł. Wójtowicz, A. Michalski (red.), Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej (ss. 39-49). Radom: Spatium
 • Wójtowicz Ł., Luft R. (2020). Jakość usług szkoleniowych dla pracowników oświaty. w: Wójtowicz Ł. (red), Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI wieku (ss. 203-210). Lublin: Spatium
 • Wójtowicz Ł., Luft R. (2020). Kompetencje cyfrowe kluczową determinanta konkurencyjności. w: K. Bis, P. Dubaj, A. Jajuga, I. Król (red), Development of regions and organizations: The role of startups in regional development (ss. 244-250). Lublin: Politechnika Lubelska
 • Mitrosz P., (2020). Jakość mleka surowego w zależności od rodzaju paszy objętościowej. W: MIK-21 Międzynarodowa Innowacyjność i konkurencyjność w XXI wieku. Pod redakcją: Ł. Wójtowicz, 193-202
 • Jarząbek, K.,  Orzeł, A. (2020). Priorytet niskiej inflacji – ekonomiczne skutki stabilności cen. MIK-21 Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI wieku, 285-295
 • Kowalska M., Woźniak M., Żbikowska A., & Kozłowska M. (2020). Physicochemical Characterization and Evaluation of Emulsions Containing Chemically Modified Fats and Different Hydrocolloids. Biomolecules. 10(1), 115
 • Kowalska M., Żbikowska A., & Woźniak M. (2019). Innovative approach to sustainable leather tanning process using lactic acid based agent. Journal of the American Leather Chemists Association, 114, 443 – 449
 • Kowalska, M., Woźniak M., Krztoń-Maziopa, A., Tavernier, S., Pazdur, Ł., & Żbikowska, A. (2019). Development of the emulsions containing modified fats formed via enzymatic interesterification catalyzed by specific lipase with various amount of water. Journal of Dispersion Science and Technology, 40(2), 192-205
 • Kowalska M., Babut M., Woźniak M., & Żbikowska A. (2019). Formulation of oil in water emulsions containing enzymatically modified rabbit fat with pumpkin seed oil. Journal of Food Processing and Preservation, 43(7), e13987.13987
 • Kowalska M., Woźniak M., & Krztoń-Maziopa A. (2019). Rheological and physicochemical evaluation of dispersion systems based on enzymatically modified animal fat. Rheologica Acta, 58(10), 657-673
 • Janas, S., Kowalska, M., Woźniak M. (2019). Walidacja metody oznaczania zawartości wody jako jeden z elementów zapewnienia jakości produktów liofilizowanych w sektorze B2B, W: M. Gębarowski, M. Jabłoński (red.) Towaroznawstwo w badaniach i praktyce – Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, s. 125-134. ISBN: 978-83-7789-597-9
 • Kowalska M., Mitrosz P., Jagiełło O., Żbikowska A., (2019). Czynniki wpływające na profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu mlecznym. W. Current Trends in Quality Science. Quality Design of Food Products., Pod redakcją H. Śmigielska, 100-113
 • Jarząbek, K., Orzeł, A. (2019). Polityka bezpośredniego celu inflacyjnego a stabilność i dynamika wzrostu gospodarczego.  Development of regions and organizations: Corporate social responsibility, 245-254
 • Wójtowicz Ł., Stadnicki P., Lipa A. (2019). Praktyka Work-Life Balance w kształotowaniu się pozycji konkurencyjnej organizacji. w: A. Jajuga, P. Woźniak, Ł. Szacoń (red.), Development of regions and organizations Corporate social responsibility (ss. 268 – 273). Lublin: Politechnika Lubelska
 • Żuchowski J., Paździor M., Wójtowicz Ł. (2019). ISO Management systems as a tool for improving the quality of educational services.  w: A. Matuszak-Flejszman, K. Joachimiak-Lechman (red.),  Current Trends in Quality Science, Product Management – Quality, Safety and Environmental Focus (ss. 124-142). Radom: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
 • Kowalska M., Jagiełło O., Mitrosz P. ,Jabłońska E. (2019). „The use of enzymes in improving the quality of a food product”., Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal Of Commodity Science. 2(59):44-50
 • Górska, K., Krzemińska, K. (2019). Determinants of polish financial stability in 2004-2018. Central European Review of Economics & Finance, 30(2), 5-19
 • Kowalska M., Jagiełło O., Mitrosz P. ,Jabłońska E. (2019). „The use of enzymes in improving the quality of a food product”., Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal Of Commodity Science. 2(59):44-50
 • Górska, K., Krzemińska, K. (2019). Determinants of polish financial stability in 2004-2018. Central European Review of Economics & Finance, 30(2), 5-19
 • Kowalska M., Woźniak M., Żbikowska, A., &. Lotko, M. (2018). Mixed, lipase-catalyzed interesterified fats and hemp oil as a fatty base of model emulsion products with different emulsifiers. Journal of Dispersion Science and Technology, 39(9), 1300-1308
 • Kowalska, M., Woźniak, M., Paździor M., & Kucharczyk, K. (2018). Assessment of oil in water emulsion based on rose oil. La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse, 95 (1), 45-52
 • Kowalska, M., Woźniak M., Kijek M., Krawczyk M., & Janas S. (2018). Application of ion pair RP–HPLC method in pharmaceutical quality control dissolution testing for simultaneous estimation of combined tablet dosage forms with acetylsalicylic acid and glycine. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, 75 (3), 603-612
 • Kowalska, M., Janas, S., & Woźniak, M. (2018). Innovative application of the moisture analyzer for determination of dry mass content of processed cheese. Heat and Mass Transfer, 54, 3071-3080
 • Kowalska, M., Woźniak M., Tavernier, S., Żbikowska, A., & Pazdur Ł. (2018). Assessment of the effectiveness of synthetic diacylglycerols as emulsifiers in dispersion systems containing interesterified turkey fat. European Food Research and Technology, 244(9), 1665-1674
 • Kowalska M., Woźniak M., Kašpárková V., Pinďáková L., & Żbikowska A. (2018). Effect of ultrasonic processing on the particle size and distribution of the emulsion containing enzymatically interesterified fat. Journal of Food Processing and Preservation, 42 (8), e13692
 • Kowalska M., Woźniak M., Janas S., & Mróz D. (2018). A comparison of physicochemical properties of an emulsion containing chemically interesterified fat for demanding skin with commercial formulations for atopic skin. Journal of Cosmetic Science, 69 (6), 411-428
 • Marciniak M., Sętowska O., Wójtowicz Ł. (2018). Prawo człowieka do ochrony danych osobowych jako element idei zrównoważonego rozwoju. w: A. Lotko (red.),  MARKETING, ESTETYKA, PRAWO. WIZJA MŁODYCH (ss.123-133), Radom: SPATIUM
 • Wójtowicz Ł., Czupryn R., Majchrowska A. Szymczykiewicz E. (2018). Zielone dachy w koncepcji zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa. w: D. Całus, K. Oźga, T. Popławski, A. Michaslki, K. Szczepański (red.), Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności – Zielona energia (ss. 56-62) Warszawa: SPATIUM
 • Wójtowicz Ł. Stadnicki P., Skórkiewicz M. (2018). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność regionu. w: P. Woźniak, A. Jajuga, P. Zduńczyk (red.), Development of regions and organizations  (ss. 209 – 215). Lublin: Politechnika Lubelska
 • Kowalska M., Babut M., Woźniak M., Żbikowska K. (2018). Postawa konsumentów wobec wyboru preparatów przeznaczonych do skóry suchej i wrażliwej. Wybrane problemy jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej. Pod redakcją R. Zieliński, J. Żuchowski, T. Wasilewski, 95-106
 • Kaczmarczyk, K. (2018). Determinanty oprocentowania kredytu bankowego. Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, Nr 3/4/2018, 46-73
 • Woźniak M., Kowalska M., Żbikowska A., Babut M. (2018). Evaluation of crystalline microstructure of fat blends containing mutton tallow and hemp oil. Polish Journal of Commodity Science 4 (57), 125 – 134
 • Kowalska M., Janas S., Woźniak M. (2018). Validation of the water content determination method using a moisture analyzer as an important factor in ensuring the quality of the measurement, Polish Journal of Commodity Science 2 (55), 46-58
 • Kaczmarczyk, K. (2018). Methods for calculating loan profitability for a bank. Central European Review of Economics & Finance, 29(1), 5-22
 • Kowalska M., Mitrosz P., Osytek K. (2018). „Wybrane aspekty dotyczące fałszowania żywności”. Przemysł Spożywczy.  12 (72) : 36-40
 • Szymańska I., Żbikowska A., Mitrosz P. (2018). „Białka – charakterystyka, właściwości i ich alternatywne źródła”. Przemysł Spożywczy.  12 (72) : 30-33
 • Lotko A. Wójtowicz Ł. (2018). Jakość marketingu szeptanego uczelni wyższej, Problemy jakości, 50(6), 205-215
 • Lotko A., Wójtowicz Ł. (2018). Zróżnicowanie struktur organizacyjnych w usługach i przemyśle,  Przegląd Organizacji, 0936(1), 36-43
 • Kozłowska, M., Cygan, G. (2018). Prognoza popytu na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. Autobusy- Technika, Eksploatacja i Systemy Transportowe, 25(4),  14-20
 • Kozłowska, M., Cygan, G. (2018). Popyt na rynku kolejowym przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. TTS- Technika Transportu Szynowego, 25(4), 12-17
 • Kozłowska, M., Cygan, G. (2018). Prognoza popytu na rynku kolejowym przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. TTS- Technika Transportu Szynowego, 25(5), 25-30
 • Podkowa-Zawadzka I., Sarna K., Wasilewski T., Zięba M., Seweryn A. (2018). The usage of biosurfactants to make modern showergels with a higher safety of usage, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 106/2018, 23-28
 • Klimaszewska E., Bocho-Janiszewska A., Ogorzałek M., Bujak T., Szmuc E., Podkowa I. (2017). Application of sweet almond protein hydrolysates in glucosides-based shampoos, Polish Journal of Cosmetology,  20(2),146-152
 • Kowalska, M., Zbikowska, A., Wozniak, M., & Kucharczyk, K. (2017). Long-term stability of emulsion based on rose oil. Journal of Dispersion Science and Technology, 38(11), 1563-1569
 • Kowalska, M., Woźniak, M., & Pazdzior, M. (2017). Assessment of the Sensory and Moisturizing Properties of Emulsions with Hemp Oil. Acta Polytechnica Hungarica, 14 (8), 183-195
 • Lotko A., Wójtowicz Ł. (2017). Liczność asortymentu marek samochodów osobowych jako przykład wielosegmentowości i niszowości rynku, MARKETING i RYNEK,  2/2017, 24-34
 • Lotko M., Paździor M., Paździor P., Lotko A., Nowak M., Wójtowicz Ł. (2017). Evaluation of the Quality of banking services with the use of the SERVPERV Method. Central European Review of  Economics & Finance, 22(6),17-27
 • Górska, K., (2017). Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studia ekonomiczne, prawne i administracyjne, 2/2017, 19-40
 • Lotko M., Paździor M., Nowak M., Wójtowicz Ł. (2017). Pomiar jakości usług. Wybrane zastosowania metody SERVQUAL. Radom: SPATIUM
 • Wójtowicz Ł., Nowak M., Sętowska O. (2017). Zmiany w asortymencie marek popularnych i premium samochodów osobowych w latach 1985-2015. w: A. Lotko (red.), WIZERUNEK, WIEDZA, KONKURENCYJNOŚĆ. WIZJA MŁODYCH (ss.185-195-175). Radom: SPATIUM
 • Wójtowicz Ł. (2017). Syndrom wypalenia zawodowego w aspekcie bezrobocia. w: B. Mitura, M. Konwa, M. Kostyra, P. Stadnicki (red.), Development of regions and Organizations – challenges for economics and management sciences. The leader of the XXI century (ss. 9-18).  Lublin: Politechnika Lubelska
 • Wójtowicz Ł., Bielik J. Szymczykiewicz E. (2017). Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. w: D. Całus, J. Flasza, K. Szczepański, A. Michalski, R. Luft (red.), Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności – Samowystarczalność energetyczna i poprawa jakości powietrza (ss. 56-62). Warszawa: SPATIUM
 • Wójtowicz Ł. (2017). Poziom wielowymiarowość syndromu wypalenia zawodowego osób bezrobotnych w subregionie radomskim. w: A. Lotko (red.), MARKETING, USŁUGI, INNOWACJE, WIZJA MŁODYCH (ss. 107-119). Radom: Spatium
 • Wójtowicz Ł., Lotko M., Lotko A. (2017). Poziom i wielowymiarowości kompetencji cyfrowych osób bezrobotnych w subregionie radomskim. w: E. Skrzypek, T. Kijka, A. Kowalska (red.)Nowa jakość usług w warunkach serwicyzacji (ss. 249-262). Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Kowalska M., Janas S., Woźniak M. (2017). Metrology and validation of electronic weighing equipment as procedures assuring quality of a product. Current trends in Commodity Science – Selected aspects of organization, product and process management. Pod redakcją A. Matuszak-Flejszman, K. Joachimiak-Lechman, 73-84
 • Kowalska M., Woźniak M., Janas S., Kilijanek E. (2017). Evaluation of model emulsions containing enzymatically modified turkey fat. Current trends in Commodity Science – Cosmetic products development. Pod redakcją D. Gwiazdowskiej, K. Marchwińskiej, 236-250
 • Żuchowski J., Nowak M., Wójtowicz Ł. (2016). Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych we wzroście innowacyjności polskiej gospodarki na przykładzie branży motoryzacyjnej. w: M. Lotko, J. Żuchowski, R. Zieliński  (red.), Zarządzanie Jakością wybranych produktów i procesów (ss.176-183). Radom: ITE
 • Wójtowicz Ł., Nowak M., Ćpak E. (2016). Innowacyjny model biznesowy przedsiębiorstwa w oparciu o narzędzie Alexandra Osterwaldera – Businness Model Canvas. w: A. Lotko (red.),  MARKETING,ODPOWIEDZIALNOŚĆ, JAKOŚĆ. WIZJA MŁODYCH (ss.175-187). Radom: SPATIUM
 • Wójtowicz Ł., Nowak M. (2016). Innowacyjność i ponowoczesność – dwie siły napędowe w dążeniu do Gospodarki Opartej na Wiedzy. w: A. Lotko (red.), MARKETING, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, JAKOŚĆ. WIZJA MŁODYCH  (ss.165-175), Radom: SPATIUM
 • Wójtowicz Ł. Nowak M. (2016). Syndrom wypalenia zawodowego – problem nie tylko menedżera ale całego społeczeństwa informacyjnego. w: K. Czyżewska, D. Górska(red.), The Manager of the XXI century. A challenge for the leaders enterprises, organizations and regions (ss. 170 – 177). Lublin: Politechnika Lubelska
 • Lotko M., Lotko A., Luft R., Nowak M., Wójtowicz Ł.: Ocena jakości komputerów przenośnych z wykorzystaniem skal ważności-realizacji,  Autobusy, 12/2016, 1823-1826
 • Kaczmarczyk, K. (2016). Specyfika obsługi segmentu klientów w podeszłym wieku w bankach komercyjnych. Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, Nr 3/2016, 31-46
 • Kaczmarczyk, K. (2016). Produkty i usługi oferowane osobom starszym przez banki. Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, Nr 4/2016, 45-57
 • Wójtowicz Ł., Sętowska O. (2016). Dane jakie pracodawca może przetwarzać na temat swojego pracownika. w: JL Lukash, IO Pryamitsyna, Kotsan I. Ya (red.), ПРАВОРЕ ЖИТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ(ss. 314-316). ŁUTSK: ВЕЖА-ДРУК
 • Kowalska M., Ziomek M., & Krztoń-Maziopa A. (2015). Studies in the stability of carrot oil emulsions formulated according to the optimization software. La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse, 92(4), 269- 278
 • Kowalska M., Ziomek M., & Żbikowska A. (2015). Stability of cosmetic emulsion containing different amount of hemp oil. International Journal of Cosmetic Science, 37(4) 408-416
 • Wójtowicz Ł. (2015). Uwarunkowania pracy społeczeństwa informacyjnego – rola portali społeczenościowych we współczesnym biznesie. w: A. Lotko(red.), Zarządzanie i marketing w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyfrowej (ss. 99-109). Radom:  ITE
 • Wójtowicz Ł. (2015). Psychologiczne uwarunkowania pracy w społeczeństwie informacyjnym – szanse i zagrożenia wolności człowieka – pracownika. w: M. Kostyra, M. Konwa, B. Mitura (red.), Study of Management Experiences and new trends (ss. 298 – 307). Lublin: Politechnika Lubelska
 • Wójtowicz Ł., Nowak M. (2015). Risk Management based on ISO 31000. Central European Review of  Economics & Finance, 7(1) 51-61