Wydział Ekonomii i Finansów

Infrastruktura

Infrastruktura

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego w Radomiu na którym prowadzone są studia na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość pierwszego i drugiego stopnia, posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną.     

bardzo dobra baza dydaktyczna

Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 5015 m2. Łączna powierzchnia przeznaczona do celów dydaktycznych wynosi 2586 m2 z 2401 miejscami dla studentów.

5015 m2 całkowitej powierzchni
2401 miejsc dla studentów

Na ogólną powierzchnię sal dydaktycznych i miejsc dla studentów składają się Aula Główna i budynek główny Wydziału Ekonomii i Finansów.

aula główna z 600 miejscami

Aula Główna o powierzchni 463 m2 z 600 miejscami, która może być w ciągu kilku minut podzielona na trzy mniejsze: dwie po 150 miejsc i jedną na 300 miejsc.

7 sal wykładowych i 20 sal ćwiczeniowych

Budynek główny o powierzchni 2123 m2 z 1801 miejscami, w którym znajduje się 7 sal wykładowych o powierzchni 1123 m2 na 955 osób oraz 20 sal ćwiczeniowych o łącznej powierzchni 915 m2 na 773 osoby.

profesjonalne wyposażenie audiowizualne

Każda z sal wykładowych wyposażona jest w klimatyzację, wideoprojektor, komputer, ekran i nagłośnienie. Identycznie wyposażona jest Aula Główna. Sale ćwiczeniowe wyposażone są w przenośne środki audiowizualne.

W budynkach, które są wykorzystywane przez studentów kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego w Radomiu znajduje się dodatkowo 5 sal komputerowych, wyposażonych w stanowiska komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem i stałym łączem internetowym. W każdej sali znajduje się 15 takich stanowisk.

5 sal komputerowych

Aktualnie odbywa się wymiana sprzętu komputerowego w salach laboratoryjnych. Zakup sprzętu finansowany jest częściowo ze środków własnych uczelni, a także z projektu Unii Europejskiej POWER 03.05.00-00-Z105/17.

profesjonalne oprogramowanie
i stałe łącze internetowe

Wydział Ekonomii i Finansów dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem m.in. : STATISTICA – zestaw do analiz marketingowych i rynkowych, EViews – pakiet do modelowania ekonometrycznego.

specjalistyczne programy

Ponadto dysponuje oprogramowaniem firmy InsERT o charakterze finansowo-księgowym, składającym się z następujących modułów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT (w załączeniu faktury potwierdzające zakup komputerów oraz oprogramowania).

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu jest jedną z najbardziej nowoczesnych bibliotek naukowych w Polsce. Posiada 110 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i komputerowych baz danych. Do dyspozycji czytelników jest 265 miejsc w czytelniach. Studenci i pracownicy UTH w Radomiu mają do dyspozycji: czytelnię książek i czasopism, czytelnię internetową, czytelnię baz danych, czytelnię zbiorów specjalnych, czytelnię profesorską, 6 pokoi cichej nauki. 

nowoczesna biblioteka

Zakres tematyczny księgozbioru gromadzonego przez Bibliotekę Główną jest zgodny z tematyką prowadzonych w Uczelni badań i kierunków studiów. W Bibliotece zgromadzono ponad 170.000 woluminów książek, 50.000 zbiorów specjalnych i 1300 tytułów czasopism, 203 tytułów czasopism tradycyjnych. Ponadto zgromadzono zbiory specjalne, w tym normy, opisy patentowe, literatura techniczno-handlowa, prace naukowo-badawcze, rozprawy doktorskie, których obrona miała miejsce na Politechnice Radomskiej i obecnym UTH. 

170 000 woluminów książek
50 000 zbiorów specjalnych
1 300 tytułów czasopism

Biblioteka Główna korzysta z największych komputerowych serwisów informacyjnych. Systemy te oferują w trybie on-line dostęp do baz o światowym zasięgu ze wszystkich dziedzin nauki i techniki oraz aktualne dane biznesowe, finansowe oraz prawne. Dodatkowo umożliwia korzystanie z serwisów licencyjnych, do których dostęp jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej UTH Radom na podstawie autoryzowanych numerów IP.

serwisy informacyjne i licencjonowane

Wypożyczalnia książek wyposażona jest w elektroniczny system wypożyczeń oraz posiada Magazyn wolnego dostępu do samodzielnego wyszukiwania skryptów i podręczników.

Zarówno budynek główny, jak i Aula Główna przystosowane są w pełni dla osób niepełnosprawnych. Przystosowanie to stanowią podjazdy na zewnątrz i wewnątrz budynku, dostępne windy i odpowiednio przystosowane drzwi dla wózków osób niepełnosprawnych.

infrastruktura przyjazna
osobom niepełnosprawnym

 Zaplecze sanitarne budynku głównego i auli głównej stanowi 17 łazienek o łącznej powierzchni 386 m2, w tym 3 łazienki przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. W budynku głównym Wydziału Ekonomii i Finansów znajduje się bufet, księgarnia oraz punkt ksero. W otoczeniu budynków zostało urządzonych kilkaset miejsc parkingowych.

bufet i parking

Studenci Wydziału Ekonomii i Finansów oraz Uniwersytetu mogą uzyskać zakwaterowanie w jednym z pięciu domów studenckich. Obiekty te posiadają dwa poziomy standardów wyposażenia, dostosowane do potrzeb osób wynajmujących. Miejsce w nich mogą wynająć zarówno studenci, jak i wszystkie inne osoby poszukujące noclegu w Radomiu.

domy studenckie

Akademiki UTH Rad. zlokalizowane są na campusie uczelnianym przy ul. Chrobrego na osiedlu Akademickim. Osoby wynajmujące pokój mają do swojej dyspozycji Internet, sale klubowe, pralnie. W bliskim sąsiedztwie domów studenckich na osiedlu akademickim znajduje się Biblioteka Główna, hale sportowe, kluby studenckie oraz parking strzeżony.

Filmik o infrastrukturze WEiF