Wydział Ekonomii i Finansów

Komisja ds. Oceny Efektów Uczenia się - Finanse i Rachunkowość

Decyzją Dziekana nr 17/2020 z dn. 01.10.2020r. została powołana Komisja ds. Oceny Efektów Uczenia się na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomii i Finansów na okres 1.10.2020-30.09.2024r. w składzie:

  • dr Jarosław Cwyl
  • dr Urszula Kosterna
  • dr Radosław Luft
  • dr Leszek Tarasiński
  • Klaudia Chamera – przedstawiciel studentów
  • Amanda Majchrowska – przedstawiciel doktorantów

Regulamin pracy Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się na Wydziale Ekonomii i Finansów UTH w Radomiu stanowi: