Wydział Ekonomii i Finansów

Komisja ds. Oceny Efektów Uczenia się - Ekonomia

Decyzją Dziekana nr 16/2020 z dn. 01.10.2020r. została powołana Komisja ds. Oceny Efektów Uczenia się na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomii i Finansów na okres 1.10.2020-30.09.2024r. w składzie:

  • dr Elżbieta Siek – Przewodniczący Komisji KKOEU
  • dr Łukasz Wójtowicz – sekretarz
  • dr Jolanta Markwart
  • dr Ireneusz Pszczółka
  • dr Elżbieta Siek
  • dr Łukasz Wójtowicz
  • Karolina Stec – przedstawiciel studentów
  • Konrad Rojek – przedstawiciel doktorantów

Regulamin pracy Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się na Wydziale Ekonomii i Finansów UTH w Radomiu stanowi: