Wydział Ekonomii i Finansów

Wykłady w języku angielskim Profesora Turana Subasata

Wykłady w języku angielskim Profesora Turana Subasata

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu nr POWR.0305.00-00-105/17 pt „Zintegrowany Program UTH Rad.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2 Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w UTH Rad. zapraszam do wzięcia udziału w wykładach  prowadzonych w języku angielskim przez Profesora Turana Subasata z Muğla Sıtkı Koçman University (Turcja) na temat “The political economy of international trade”.

Terminy wykładów:

  • 12 kwietnia (poniedziałek):           11:00-13:00 i 15:00-17:00
  • 13 kwietnia (wtorek):                     11:00-13:00 i 15:00-17:00
  • 14 kwietnia (środa):                        11:00-13:00 i 15:00-17:00
  • 15 kwietnia (czwartek):                  11:00-13:00 i 15:00-17:00
  • 16 kwietnia (piątek):                       11:00-13:00 i 15:00-17:00

Miejsce wykładów: Platforma MS Teams – Link do zespołu

Z poważaniem
Koordynator Projektu
Dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Radom
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Ekonomii i Finansów,
26-600 Radom, ul.  Chrobrego 31, pok. 232,
tel. (48) 361 74 73
e-mail: z105@uthrad.pl;
www.z105wneip.uniwersytetradom.pl